Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đức Đạt Lai Lạt Ma thúc đẩy Cộng Đồng Thế Giới nên cứng rắn với Trung Quốc

Hạt Cát dịch


 

13 August 2008- Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thúc đẩy cộng đồng thế giới hãy áp lực Trung quốc đi vào hàng ngũ và giữ lập trường cứng rắn trên các vấn đề nhân quyền và dân chủ. Nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng phát biểu như trên trong chuyến viếng thăm Pháp quốc.

Phát biểu trong một buổi họp báo tại Paris hôm thứ Tư, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói sự thiết tha tham gia cộng đồng  thế giới của Trung quốc được hoan nghinh.

"Ngay từ buổi ban đầu, tôi luôn tin tưởng và đã bày tỏ rằng, Nhân Dân Cộng Hòa Trung Hoa, một quốc gia đông dân cư nhất, rất quan trọng, vì vậy, cộng đồng quốc tế không nên cô lập Trung quốc mà phải làm cho nó hòa nhập vào trào lưu của cộng đồng thế giới" Ngài nói như trên.

Lời phát biểu của Đức Đạt Lai Lạt Ma được đưa ra vào lúc bắt đầu chuyến thăm viếng Pháp quốc 12 ngày mà phần lớn là dành cho việc thăm viếng các ngôi chùa và gặp gỡ tín đồ. Nhưng chuyến đi này của Ngài đầy sự tranh luận, trùng hợp vào lúc Olympic Bắc Kinh đang diễn ra. Trung cộng đã cáo buộc rằng Ngài muốn phá họai Olympic.

Phát biểu của Ngài đã được cẩn thận rào đón hôm thứ Tư. Ngài nói Trung quốc xứng đáng chủ tọa Olympics, nhưng Ngài cũng nói rằng "Bắc Kinh hãy còn dấu diếm" trên câu hỏi về Tây Tạng, điều mà Ngài cho là yếu điểm của Trung cộng. Và Ngài kêu gọi cộng đồng thế giới  hãy thúc đẩy Trung quốc xúc tiến trên các vấn đề về dân chủ và nhân quyền.

"Và các nguyên tắc chắc chắn như dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, chính sách luật pháp v.v.. cần phải cứng rắn" Ngài nói thêm.

Bắc Kinh đã cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma mưu cầu độc lập cho Tây Tạng nhưng  Đức Đạt Lai Lạt Ma nói Ngài chỉ muốn tự trị và tự do tôn giáo cho khu vực đó.

Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị chỉ trích nặng nề về việc không tiếp kiến nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây mặc dù các viên chức văn phòng Tổng Thống cho biết rằng cả hai sẽ hội kiến vào cuối năm nay.

Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã gặp gỡ các nhà lập pháp hôm thứ Tư, trong một vài sự kiện chính trị trong chuyến đi của Ngài. Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao và Bộ Trưởng Bộ  Nhân Quyền, cả hai đều nói họ muốn gặp gỡ Ngài nhưng chưa có chương trình cụ thể nào cho đến hôm nay. Đệ Nhất Phu Nhân Pháp quốc, Carla Bruni Sarkozy, sẽ tham dự buổi lễ, nơi mà Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ khai mạc khánh thành một ngôi chùa Phật Giáo trong tuần tới.

 

Dalai Lama Urges World Community to Accept China into Its Ranks


13 August 2008

The Dalai Lama has urged the world community to accept China into its ranks while staying firm on issues of human rights and democracy. The Tibetan spiritual leader spoke during a visit to France. Lisa Bryant reports for VOA from Paris.

Speaking at a news conference in Paris Wednesday, the Dalai Lama said China's eagerness to join the international community was welcome.

"Right from the beginning I have always believed and also expressed, the People's Republic of China, the most populated nation, very important, so [the international community] should not isolate China, must bring [it] into the mainstream of the world community," he said.

The Dalai Lama's remarks come near the start of a 12-day trip to France that will largely be devoted to visiting temples and meeting with his supporters. But the visit is fraught with controversy, as it coincides with the Olympics in Beijing. China has accused him of wanting to sabotage the Olympic games.

The Dalai Lama's remarks were carefully tempered Wednesday. He said China deserved to host the Olympics, but he also said "Beijing still hides" on the question of Tibet, which he called a sign of weakness. And he called on the world community to hold China to task on matters of democracy and human rights.

"And certain principles such as democracy, human rights, religious freedom, rule of law, in these principle matters you should be firm," said the Tibetan spiritual leader.

Beijing has accused the Dalai Lama of seeking independence for Tibet but the Dalai Lama says he only wants autonomy and religious freedom for that region.

French President Nicolas Sarkozy has been criticized for not meeting with the Tibetan spiritual leader during his visit here although his office says the two will meet later this year.

The Dalai Lama also met with French lawmakers Wednesday, in one of the few political events of his trip. France's foreign minister and human rights minister have both said they want to meet with him, but no meetings have been scheduled to date. First lady Carla Bruni Sarkozy will attend a ceremony next week where the Dalai Lama is to inaugurate a Buddhist temple.

http://www.voanews.com/english/2008-08-13-voa21.cfm?rss=politics

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1971_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 14-08-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang