Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nam Hàn: Phật Giáo biểu tình phản đối chính phủ kỳ thị tôn giáo

Hạt Cát dịch


 

Updated Aug.12,2008 07:20 KST

Seoul- Hệ phái Tào Khê (Jogye Order) Phật Giáo Hàn Quốc, hệ phái Phật Giáo lớn nhất trong nước, hôm thứ Hai đã khởi  xướng một chiến dịch phản đối chính phủ  Lee Myung bak đã kỳ thị tôn giáo với một nghi lễ long trọng tại ngôi chùa Tào Khê ở Jongno-gu, Hán Thành. Sư Hyegyeong, bắt đầu thực hiện chiến dịch tuyệt thực giai đoạn một sẽ kéo dài cho đến ngày 23 tháng 08.

Hệ phái Tào Khê còn dự định thực hiện biểu tình tuyệt thực một người trước  trung tâm Cheong Wa Dae và khu tổng thể trung tâm chính phủ ở Sejongno, Seoul trong cùng một thời điểm.

Lãnh đạo của những hệ phái Phật Giáo và các tổ chức tôn giáo khác hôm thứ Hai cũng đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp để đối phó với việc tôn giáo bị kỳ thị bởi chính phủ của Tổng Thống Lee Myung Bak, kể cả một phiên họp của Phật tử sẽ được tổ chức tại  chùa Jogye vào ngày 23 thgáng 08.

Tổng Thống Nam Hàn Lee Myung Bak là một tín hữu Ki Tô Giáo thuần thành.

Trước đó, hệ phái Tào Khê đã thiết lập một trung tâm khiếu tố cho các trường hợp kỳ thị tôn giáo trên trang nhà của họ. Trung tâm đã thề nguyền rằng sẽ xây dựng hòa bình tôn giáo và thực hiện một sự dung hòa trên toàn đất nước bằng cách đòi hỏi chính phủ phải thực hành tự do tôn giáo theo  bảo đảm của Hiến pháp, và ngăn chận các quan chức nhà nước kỳ thị những tôn giáo nhất định. Trung tâm khiếu tố trực tuyến trên mạng lưới Internet sẽ tiếp nhận các bản báo cáo về các trường hợp than phiền về thiên vị tôn  giáo hoặc các trường hợp bị phiền nhiễu  vì kỳ thị của các Phật tử hoặc các tôn giáo khác trong đời sống hằng ngày. Các trường hợp khiếu tố sẽ được Hội Đồng Hòa Bình Tôn Giáo thuộc giáo phái Tào Khê xử lý.

Nhằm làm lắng dịu tình trạng, Ông Maeng Hyung-kyu,  bộ phận chính trị và Ông Kang Yoon-koo, bộ phận chính sách xã hội thuộc văn phòng tổng thống, đã đến thăm viếng tổng trụ sở của hệ phái Tào Khê và vị lãnh đạo tối cao của họ.

 

Buddhists Protest against Gov't 'Discrimination'
Updated Aug.12,2008 07:20 KST

The Jogye Order of Korean Buddhism, the largest Buddhist group in the country, launched a campaign Monday against what it says is the Lee Myung-bak administration's religious bias with a solemn ceremony at the Jogye Temple in Jongno-gu, Seoul. The Ven. Hyegyeong takes on the first leg of a relay hunger strike that will continue until Aug. 23.

The Jogye Order also plans to stage one-man relay demonstrations in front of Cheong Wa Dae and the central government complex in Sejongno, Seoul, for the same period.

Leaders of other Buddhist sects and organizations on Monday held an urgent meeting to discuss a response to what they say is religious discrimination by the government, including a congress of Buddhists to be held at the Jogye Temple on Aug. 23.

President Lee is a devout evangelical Christian.

Earlier, the Jogye Order launched a complaint center for religious discrimination cases on its website. It vowed to “build religious peace and achieve national harmony by realizing the freedom of religion as guaranteed by the Constitution and preventing public servants from discriminating against certain religions.” The online center will accept reports on complaints about religious bias or discrimination suffered by Buddhists and other ordinary people in their daily lives, it said. The complaints will be handled by the Jogye Order's Religious Peace Council.

In a bid to defuse the situation, Maeng Hyung-kyu, the senior presidential secretary for political affairs, and Kang Yoon-koo, the senior presidential secretary for social policy, visited the headquarters of the Jogye Order and met with its supreme leader.

(englishnews@chosun.com )

http://english.chosun.com/w21data/html/news/200808/200808120011.html

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1970_HatCat.htm 

 

 


Vào mạng: 14-08-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang