Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Phát Hiện Hộp Sắt Cổ Xưa Bí Ẩn Chứa Di Vật Phật Giáo Cách Đây 1000 Năm

Dương Tiêu dịch


 

Tin Từ Nam Kinh, Trung Quốc:  Xinhua News, Aug 6, 2008- Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã khai quật khám phá 1 hộp sắt cách đây 1000 năm, tin tưởng là có chứa xá lợi của các nhà sư.

1 đỉnh tháp của ngôi chùa nhỏ được bọc trong tầng giấy bọc tơ lụa đã được các nhà khảo cổ Trung Quốc lấy ra từ 1 hộp sắt dài 0.5 mét, rộng 0.5 mét và cao 1.34 mét.

Theo Hua Guorong, phó chủ tịch điều hành bảo tàng viện thành phố Nam Kinh nơi cổ vật được khám phá, ngôi già lam tí hon này có chiều cao khoãng 1 mét được tạo thành từ các phản ứng hỗn hợp của những xá lợi và tro của các thiền sư Phật giáo Trung Hoa vốn được cất giữ và chôn sâu dưới ngôi bảo tháp tí hon này.

Hộp sắt 1000 năm tuổi này được khai quật và tìm thấy ngay dưới lòng đất của chánh điện thuộc chùa Dabaoen thuộc thành phố Nam Kinh Trung Quốc.

1,000-year-old mystery Buddhist steel case opened in east China

Xinhua News, Aug 6, 2008

NANJING, China -- Chinese archaeologists on Wednesday opened a 1,000-year-old steel case that was believed to contain Buddhist relics.

<< Chinese archaeologists on Wednesday opened a 1,000-year-old steel case that was believed to contain Buddhist relics. (Source: cnsphoto)

A pagoda top wrapped in silk emerged after archaeologists removed two steel panels of the cube-shaped case, which is 0.5 meter long, 0.5 meter wide and 1.34 meters high.

Hua Guorong, vice curator of the Nanjing City Museum where the case was opened, said an initial analysis showed the object was a pagoda about 1 meter high.

He said Buddhist relics, which were formed from the ashes of cremated Buddhist masters and were an important aspect of the religion, were likely to be under the pagoda.

The box was found in an underground shrine of the Dabaoen Temple here.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1969_DuongTieu.htm 

 


Vào mạng: 12-08-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang