Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ngọn Đuốc Biểu Hiện Tự Do Cho Tây Tạng Đến Shimla !

Dương Tiêu dịch


 

ANI Wednesday 6th August, 2008.

Tin từ Shimla/Tân Đề Li, 6 tháng 8:

Sau khi đi vòng quanh qua nhiều nước, ngọn đuốc tự do Tây Tạng đã đến Shimla vào thứ ba, tại Ấn Độ.

Ngọn đuốc tự do cho Tây Tạng đã đi qua 50 thành phố vòng quanh thế giới, sẽ chấm dứt tại biên giới Tây Tạng vào ngày 8 tháng 8, tức là ngày khai mạc thế vận hội mùa hè Olympic Bắc Kinh.

Ngọn đuốc bắt đầu khởi hành tại làng Olympia HyLạp vào 10 tháng 3, được mang đi xuyên qua Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Tân Tây Lan, Đài Loan và Uruguay trước khi đến Ấn Độ tháng vừa rồi.

Sau khi đi qua 25 thành phố Ấn Độ kể từ 10 tháng 7, ngọn đuốc đã đến Shimla, nơi mà lưu dân Tây Tạng chào mừng ngọn đuốc reo hò và kêu to các khẩu hiệu.

Dân Tây Tạng tin tưởng rằng những hành động kiên quyết của họ sẽ đâm hoa nẩy chồi và chính quyền Trung Cộng bắt buộc phải giải quyết vấn đề Tây Tạng.

Theo ông Dolma, Phó giám đốc điều hành chi nhánh thanh niên tuổi trẻ Tây Tạng tại Shimla:” chúng tôi luôn tin tưởng rằng bất cứ hành động phản đối Trung Cộng ở nước ngoài sẽ dẫn đến sự thay đổi chính sách của Bắc Kinh đối với Tây Tạng, với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và truyền thông báo chí, chúng tôi hy vọng rằng sẽ tác động và thúc đẩy công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại Tây Tạng. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo nhiều áp lực chính quyền Trung Cộng phải làm 1 cái gì đó để cải thiện và giải quyết vấn đề Tây Tạng hiện nay trong thời gian Đức Đạt Lai Lạt Ma còn sống và không bị gián đoạn hoặc kéo dài bởi Bắc Kinh.

Chỉ còn 2 ngày trước khi Olympic khai mạc, người dân Tây Tạng đang cố gắng đẩy mạnh tiến trình tự do hoá và phản đối sự chiếm đóng bất hợp lệ của Trung Cộng trên đất nước họ.

Trung Cộng, 1 cách ngược lại, xác nhận rằng người dân Tây Tạng luôn cảm thấy hạnh phúc tự tại trước sự tự do mà chính quyền Trung Cộng ban cho Tây Tạng, cũng như mọi nơi khác trên thế giới.

Theo Peng Gang, Cố vấn Kinh Tế và thương mại tại đại sứ quán Trung Cộng,:” tất cả người dân Tây Tạng, không chỉ riêng tại Ấn Độ, và ngay cả lục địa chính Trung Hoa, cư dân Tây Tạng có đầy đũ quyền tự do dân chủ. Tất cả những cuộc thương thuyết giữa chính quyền trung ương Trung Cộng và Tây Tạng lúc nào cũng rộng mở.”

Đồng thời trong thời điểm này tại Tân Đề Li, cảnh sát Ấn Độ đã can thiệp và cưỡng bắt những người dân tuyệt thực Tây Tạng nhằm phản đối Trung Cộng đến ngày thứ 9 vào bệnh viện ngay khi những cư dân Tây Tạng lưu vong đã cố gắng ngăn chận.

6 lưu dân Tây Tạng đang tuyệt thực vô thời hạn nhằm phản đối chính sách đàn áp diệt chủng của Trung Cộng bước sang ngày thứ 9, để gây sự chú ý của dư luận của cộng đồng thế giới trước tình trạng của Tây Tạng hiện nay.

Hơn 25,000 lưu dân Tây Tạng đã dự định sẽ tụ hợp tại Tân Đề Li vào ngày 8 tháng 8 nhằm tổ chức 1 cuộc tuần hành khổng lồ tố cáo những hành động chính sách của Trung Cộng đối với Tây Tạng, để tẩy chay thế vận hội Bắc Kinh.

Dương Tiêu Dịch.

Nguồn: http://feeds.bignewsnetwork.com/index.php?sid=390803Wednesday 6th August, 2008

Tibetan freedom torch reaches Shimla   

ANI     Wednesday 6th August, 2008    

Shimla/New Delhi, Aug 6 : After traversing through many countries, the Tibetan freedom torch reached Shimla on Tuesday on the Indian leg of the relay.

The so-called 'Tibetan Freedom Torch', that had a stopover in 50 cities of the world, will end at the border of Tibet on August 8, the day the Beijing Olympics start.

The freedom torch had started its journey from Olympia in Greece on March 10, travelled across Europe, the US, Canada, Mexico, New Zealand, Taiwan and Uruguay before arriving in India last month.

After traversing through 25 Indian cities since July 10, the torch reached Shimla where the Tibetan exiles took out a procession, carrying the torch and chanting slogans.

The Tibetans said they believed their efforts would bear fruit and that the Chinese Government would be forced to take a stand on the Tibet issue.

"We certainly believe that whatever we do in exile will lead to policy changes inside Tibet and, with that support from the international community and media, we hope to utilize all this for our freedom struggle. We will pressurize the Chinese Government to do something on the Tibet issue and resolve the Tibet issue within the lifetime of His Holiness Dalai Lama and without any further delay,' said Dolma, Vice President of the Regional Tibetan Youth Congress in Shimla.

With two days to go for the Olympics, the Tibetans are trying to reinvigorate their freedom movement and protest against what they see as China 's illegal occupation of their homeland.

China , however, claims that Tibetans enjoy full liberty in China and elsewhere in the world.

"All Tibetans, not only in India , and in the motherland of China , they just enjoy full freedom. All the talks between the Central Government and Tibetan people are open," said Peng Gang, Economic and Commercial Counselor at the Chinese Embassy.

Meanwhile in New Delhi , police stepped in on the ninth day and forcibly took away the fasting Tibetans to hospital even as other Tibetan exiles vainly tried to stop them.

Six Tibetan protesters were sitting on an 'Indefinite fast for Tibet -without Food and Water' for past nine days, to attract the attention of the international community towards the Tibetan cause.

Over 25,000 Tibetans plan to gather in New Delhi on August 8 to participate in a mass demonstration campaign and appeal the world community to boycott the Beijing Olympics.

http://feeds.bignewsnetwork.com/index.php?sid=390803

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1963_DuongTieu.htm 

 


Vào mạng: 07-08-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang