Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tây Tạng: Trung Quốc áp đặt chính sách mới để kiểm soát Phật Giáo

Hạt Cát dịch


 

New Delhi - July 31 - Áp đặt các giải pháp mới được đưa ra tại Kardze (Ganzi) để nhằm thanh lọc hàng ngũ tu sĩ trong các tu viện và cấm đoán việc tu tập theo sau những cuộc biểu tình khắp nơi trên miền cao nguyên Tây Tạng cho thấy một kế họach tấn công mới nhằm vào Phật Giáo Tây Tạng đã gợi lại Cuộc Cách mạng Văn Hóa.

Những chính sách mới, nói lịch sự là giải pháp mới, sẽ được áp đặt vào hàng trăm tu viện, đánh vào tâm điểm của tôn giáo Tây Tạng trong thời điểm căng thẳng chưa từng xảy ra trước đó và nó giống như đang tạo ra sự phẫn uất giữa những người Tây Tạng.

Căn cứ theo những giải pháp mới, được ghi rõ trong một văn thư chính thức từ Kardze, một quận hạt trong khu tự trị Tây Tạng thuộc tỉnh Tứ Xuyên: Những tu sĩ biểu lộ bất đồng quan điểm hoặc từ chối thích ứng có thể bị trục xuất và tịnh thất của họ sẽ bị đập đổ, các vị Tulkus-các lạt ma tái sanh có thể bị tước bỏ quyền hạn được giữ các chức vụ tiếp tục tái sanh nếu như họ liên lạc với người ngoại quốc hoặc dính  líu đến các cuộc biểu tình chống lại nhà cầm quyền Trung Quốc, một giải pháp tương tự với một chính sách trước đó là tất cả những vị lạt ma tái sanh phải được sự phê chuẩn của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Việc tu tập sẽ bị đình chỉ ở những tu viện mà một số phần trăm nào đó các tu sĩ  có dính líu đến các cuộc biểu tình hoặc các giảng sư bất đồng ý kiến, và có thể phải chịu hình phạt tống giam hoặc bị "cải huấn" cho dù ngay cả được phép hoạt động biểu tình ôn hòa. Văn thư công bố giải pháp mới được ký ngày 28 tháng 6 dưới tên của chủ tịch quận hạt Kardze, Li Zhangping, người ta thấy ngay là các giải pháp mới nhằm "đối phó với các thành phần tham gia vào các hoạt động được cho là bất hợp pháp"

New measures in Tibet to purge monasteries

BY OUR CORRESPONDENT

New Delhi

July 31: Sweeping new measures introduced in Kardze to purge monasteries of monks and restrict religious practice in the wake of protests across the plateau reveal a systematic new attack on Tibetan Buddhism that is reminiscent of the Cultural Revolution.

The new measures, which will apply to hundreds of monasteries, strike at the heart of Tibetan religious identity at a time of unprecedented tension on the plateau and are likely to create further resentment among the Tibetan people. According to the new measures, specified in an official document from Kardze (Chinese: Ganzi) Tibetan autonomous prefecture in Sichuan province (the Tibetan area of Kham): Monks who express dissent or refuse to ‘conform’ can be expelled and their residence will be demolished, Tulkus (reincarnate lamas) could be ‘stripped of the right to hold the incarnation lineage’ if they communicate with foreigners or engage in protests against the Chinese authorities, a measure that is consistent with an earlier ruling that all reincarnate lamas must have the approval of the Chinese government

Buddhist practice will be suspended in monasteries where a specific percentage of monks have engaged in protest or dissent senior religious teachers could face public ‘rectification’ or imprisonment if they are shown to have even ‘tolerated’ peaceful protest activity. The document, dated June 28 and published in Tibetan under the name of the head of Kardze prefecture, Li Zhangping, the measures are aimed at "dealing clearly with participants in illegal activities."

http://www.asianage.com/presentation/leftnavigation/news/international/new-measures-in-tibet-to-purge-monasteries.aspx

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1954_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 04-08-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang