Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Trung Quốc: Ngăn Cấm Sản Xuất Sách Báo Của Úc Đại Lợi Dính Líu Tới Tây Tạng Và Trung Quốc

Dương Tiêu dịch


 

05:45 AEST Fri Aug 1 2008

Trung Quốc: Chính quyền Trung Quốc đã ngăn cấm xuất bản sách báo của Úc Đại Lợi có nội dung liên hệ tới Đức Đạt Lai Lạt Ma và vấn đề biên giới Tây Tạng và Trung Quốc theo tin từ nhật báo Fairfax.

1 nhà in tại tĩnh Quảng Đông thuộc miền nam Trung Quốc đã buộc tập đoàn in ấn báo chí sách vỡ UNSW phải xoá bỏ tất cả những chi tiết hoặc nội dung liên hệ tới biên giới Tây Tạng và Trung Quốc, bao gồm tiểu sử của nhà văn cũng như nhà khão cổ địa lý nổi danh Robert Logan Jack, vốn được ghi chép lại từ cô chít gái Felicity Jack.

Sau khi quyễn sách “Biên giới Tây Tạng và Trung Hoa” được xuất bản, nhà in Trung Quốc gửi 1 điện thư tới UNSW cảnh báo rằng Nhà chức trách Trung Quốc đã tìm ra nhiều hàng chữ trong cuốn sách vốn có nội dung chia rẽ quyền thống trị của Bắc Kinh và đã từ chối cấp giấy phép xuất cảng những tập sách này.

1 nhân viên của nhà in đề nghị nên xóa bỏ đoạn văn đề cập đến biên giới Trung Quốc- Tây Tạng, và bắt buộc Tập Đoàn in ấn UNSW nên in quyễn sách này tại các nhà in khác ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Trung Quốc khăng khăng xác nhận Tây Tạng là 1 phần đất của họ đồng thời không chấp nhận bất cứ 1 ý tưởng nào cho rằng có sự hiện hữu của biên giới 2 nước.

Nhà xuất bản Úc Châu từ Melbourne, Hardie Grant cũng vướng mắc vào những khó khăn tương tự  khi mướn 1 công ty in ấn tại Hồng Kông, và buộc phải xóa bỏ tấm ảnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong cuốn sách nếu muốn được lưu hành trong lãnh thỗ Trung Quốc.

Dương Tiêu Dịch.

Nguồn: http://news.ninemsn.com.au/article.aspx?id=607312

The Chinese government is stopping the production of Australian books which refer to subjects like the Dalai Lama and the China-Tibet border

Fri Aug 1 2008

Melbourne publisher Hardie Grant and academic publisher UNSW Press were both advised to remove content from their books being printed in China, Fairfax newspapers has reported.

A printing company in Guangdong in southern China told the UNSW Press a reference to the "China-Tibet border", included in a biography by Felicity Jack about her great-grandfather Robert Logan Jack, needed to be removed.

After the book was printed the printer sent an email to UNSW Press which said: "Chinese authorities have found sentences within the text which infringe their sovereignty and have refused to grant an export authorisation".

An employee of the printer suggested they remove one mention of the China-Tibet border, and forced UNSW Press to print the book elsewhere.

China claims Tibet is part of China and does not accept that a border exists.

Melbourne publisher Hardie Grant had a similar problem with a reference book being printed in Hong Kong for an international market after it was advised to remove a picture of the Dalai Lama

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1953_DuongTieu.htm 

 


Vào mạng: 04-08-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang