Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Trung Quốc khuyến cáo US hãy chấm dứt ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma

Hạt Cát dịch


 

New Delhi, July 28 : Trung cộng mới đây đã lên tiếng khuyến cáo Hoa Kỳ hãy chấm dứt  ủng hộ và bao che cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giaop Liu Jianchao đã đưa ra lời khuyến cáo trên khi phê duyệt một bản  tường trình rằng Ứng viên tổng thống Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng Hòa John Mc Cain đã hội kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm thứ Sáu.

Ông Liu nói "Trung quốc quan tâm đến vấn đề này một cách nghiêm trọng" và thêm rằng vấn đề Tây Tạng  là chuyện nội bộ của Trung quốc.

Ông ta thúc giục dân chúng Hoa Kỳ hãy tôn trọng những nguyên tắc căn bản giữa những  mối tương quan quốc tế.

Đồng thời trong sự phát triển mối tương quan khác, Bắc Kinh đã yêu cầu Đức Đạt Lai Lạt Ma phải thành thực phúc đáp và chứng minh bằng hành động thực tế rằng Ngài không nghĩ đến việc tách rời  khỏi Trung quốc.

Trong một cuộc gặp gỡ với các đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Lodi Gyari  và Kelsang Gyaltsen, Ông Du Qinglin, phát ngôn nhân của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung quốc, nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma nên công khai và dứt khoát hứa hẹn và chứng minh bằng hành động không ủng hộ các họat động phá rối Thế Vận Hội sắp tới, không ủng hộ các âm mưu xúi giục các hoạt động  tội phạm bạo động, không ủng hộ và các hoạt động khủng bố của tổ chức "Đoàn Thanh Niên Tây Tạng", và không ủng hộ bất cứ tranh luận và hoạt động  nào nhằm mục đích "Tây Tạng độc lập" và tách rời khỏi Trung quốc.

Ông Du, cũng là phó chủ tịch Ủy Ban Cố Vấn Chính Trị Nhân Dân Trung Hoa, đã nói với hai đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma rằng chính sách của Trung cộng đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma là phù hợp và dứt khoát. Cánh cửa cho việc đàm phán luôn luôn được mở rộng"

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1947_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 01-08-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang