Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Không dễ dàng tìm kiếm giải pháp cho Tây Tạng

Hạt Cát dịch


 

The Aspen Times

Aspen, CO Colorado

Friday, July 25, 2008

ASPEN - Tìm kiếm một giải pháp "trung dung" cho các vấn đềcủa Tây Tạng sẽ là điều không dễ dàng

Đó là kết luận mà một nhóm hội thảo đã đưa ra hôm tối Thứ  Năm như một phần của hội nghị chuyên đề chào mừng văn hóa Tây Tạng tại Học Viện The Aspen Institute, Colorado. Ba ngày hội nghị thượng đỉnh với sự xuất hiện của Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm thứ Bảy.

Nhóm hội thảo gồm có hai người Hoa Kỳ, một người Tây Tạng và một giáo sư từ Trung quốc, đã không thấy có nhiều lạc quan.

Lodi Gyaltsen Gyari, một đặc sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma người Tây Tạng,  thêm vào đó là Shi Yinhong, một giáo sư từ Trung quốc, trên diễn đàn với hai người Tây Phương: Orvill Schell, giám đốc Trung Tâm Tương Quan US-China tại Cơ Quan Asia Society ở New York, và Richard Blum, phu quân của nữ nghị sĩ Dianne Feinstein, nhà đầu tư và chuyên gia về Trung quốc.

Ông Shi mở đầu cuộc hội luận từ góc cạnh quan điểm Trung quốc, nói về  lịch sử Tây Tạng như một quốc gia phong kiến vào năm 1950, một nơi hưởng lợi lộc nhờ viện trợ từ Trung quốc và là nơi mà  giai cấp nông nô và giáo quyền cai trị, cách biệt từ 'Shangri La" của Phương Tây lý tưởng"

Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhà lãnh đạo chính trị mưu lược, người biết áp dụng  tư tưởng của mình vào sự  nhạy cảm của Phương Tây", Ông Shi nói.

Và ông ta nói thêm rằng người Tây phương không nên soi mói vào các vấn đề khó khăn của Tây Tạng và phá hoại quan hệ lành mạnh đang tăng trưởng giữa Trung Quốc và phương Tây

Gyari nói rằng tương lai Tây Tạng sẽ được đặt dưới Hiến Pháp Trung quốc nhưng nó phải được bảo vệ và phải có không gian cho con người và văn hóa Tây Tạng nữa.

"Sự tồn tai của nền văn minh này không chỉ quan trọng đối với chúng  tôi mà còn  là cho tất cả các ông nữa, đặc biệt là đối với Trung quốc."

Ông Gyari nói tùy vào Tây Tạng và Trung cộng trong việc gạt bỏ những khác biệt của họ, nhưng không có nhà lãnh đạo Trung cộng nào chịu sẵn sàng ngồi xuống bàn cùng với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, ông đã nhìn thấy có sự  thay đổi trong thể chế Trung cộng lúc gần đây, có nghĩa là họ sẵn sàng đàm phán nhiều hơn

Hai người Tây phương trong nhóm hội thảo còn cho thấy nhiều khía cạnh bi quan hơn.

Schell nói 50 năm chủ quyền Tây Tạng không giải quyết được là kết quả của một mối liên hệ tay ba nhập nhằng giữa Trung cộng, Tây  Tạng và Phương Tây

Người Tây phương  đã lâu gieo rắt tư tưởng  của họ trên mảnh đất bí ẩn Tây Tạng và đã lâu đấu tranh cho Tây tạng lưu vong, người Tây Phương bênh vực cho Tây Tạng  là một điều đe dọa đến Trung cộng.

Schell nói "Chìa khóa của vấn đề là phá vỡ  "khái niệm sai lầm" cũ trong việc tìm kiếm ra giải pháp nào không làm giảm uy tín của Trung quốc".

"Đó là điều vô cùng khó khăn" Schell thêm.

Đến lượt Blum, một nhân vật có một lịch sử lâu dài về du hành sang Trung quốc, nói "Bạn không thể nào thương lượng gì hết nếu bạn không thể ít nhất  làm cho đôi bên sẵn sàng  chấp nhận một lần"

Blum nói thêm "Rằng Trung  quốc không chịu sẵn sàng ngồi xuống  với Tây Tạng, là điều không thể tha thứ được"

"Trung quốc nên hiểu rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma không phải  là một vấn đề  mà giải pháp mới là vấn đề"

Giới trẻ Tây Tạng nhìn  thấy không có giải pháp nào, đang trở thành bạo động như đã thực hiện những cuộc biểu  tình quy mô khắp nơi trong nước cũng như ở nước ngoài hồi tháng Ba. Blum nói ràng các giải pháp chỉ có thể xảy ra chỉ khi nào cả Trung quốc lẫn Tây Tạng trong  tiến trình quan hệ xã hội nhận thức được những vấn đề căng thẳng thuộc về chủng tộc và tôn giáo"

Gyari hy vọng rằng "Cuối cùng, các giải pháp sẽ được tìm thấy giữa Trung cộng và Tây Tạng, Trung cộng phải làm thế nào để cho người Tây Tạng cảm thấy rằng đó là quê hương của họ"

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1946_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 28-07-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang