Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Karmapa Lạt Ma đời thứ 17 không đươc phép đến gần biên giới Trung Quốc

Hạt Cát dịch


 

IANS, July 24, 2008

Dharamsala, India -- Chính phủ Ấn Độ đã từ chối cấp phép cho nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng,  Karmapa LaMa,  nhân vật đứng hàng thứ ba sau Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma, vị Lạt Ma thứ 17, là hậu thân Karmapa Lạt Ma thứ 16 duy nhất mà cả Đức Đạt Lai Lạt Ma và Trung quốc đều nhìn nhận, được đi thăm viếng những khu vực gần biên giới Trung cộng trước thời điểm Olympic Bắc Kinh được diễn ra, các phụ tá của ngài đã nói như trên hôm thứ  Năm.

Đức Karmapa Lạt Ma thứ 17, thế danh   Ugyen Trinley Dorjee, đã xin phép để viếng thăm nhiều tu viện khác nhau tại Lahaulvà Spiti của tỉnh bang Himachal Pradesh cũng như Ladakh thuộc tỉnh  Jammu và Kasmir.

viên chức an ninh  của Karmala Thenlay  nói với phónvg viên của   IANS rằng dự trù du hành  tâm linh hai tháng của Lạt Ma đã bị hủy  bỏ bởi chính phủ trung ương.  Ông nói chính phủ không đưa ra lý do nào để hủy bỏ nhưng chuyến đi có thể không  thực hiện được  vì ảnh hưởng của Olympic.

Chính phủ có thể đã tiên liệu sẽ có những cuộc biểu tình rộng rãi trong thời gian Đức Karmapa Lạt Ma thăm viếng các vùng nói trên, một phụ tá của Lạt Ma cho biết như trên.

Karmapa Lạt Ma chạy trốn khỏi Tây tạng và sang tị nạn ở Ấn Độ  tám năm về trước. Kể từ đó, ông sống hầu hết thời gian tại Tu Viện Gyuto Tantric ở Sidhbari gần Dharamsala - thủ đô của chính phủ lưu vong Tây Tạng.

Theo chương trình, Karmapa Lạt Ma dự trù tham gia  nguyện cầu với những hội chúng trong các vùng dân cư Phật Giáo, kể cả tu viện nổi tiếng Tabo ở Spiti, còn được gọi là Ajanta của Hy Mã Lạp Sơn.

Đây không phải lần đầu tiên Karmapa Lạt Ma bị từ chối cấp phép. Đã có rất nhiều thỉnh nguyện thư xin được thăm viếng  các tu viện và các  trung tâm hành hương nhưng đã bị chính phủ bác bỏ trong quá khứ.

Karmapa Lạt Ma là vị lãnh đạo tâm linh hàng đầu của hệ phái Karma Kagyu, một trong bốn hệ phái Phật Giáo Tây Tạng. Ngài được nhìn nhận là nhân vật quan trọng đứng hàng thứ ba trong  Phật Giáo Tây Tạng, sau Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma.

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1943_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 27-07-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang