Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Lưu dân Tây Tạng quyết định những  gì cần phải làm tại Thế Vận Hội Bắc Kinh sắp tới

Dương Tiêu dịch


 

ANI Thursday 24th July, 2008

Tin từ Dharamsala, July 24: 5 Trung Tâm hội đoàn tư nhân đã cùng nhau đoàn kết để đấu tranh cho tự do Tây Tạng và quyết định chuẩn bị một cuộc đấu tranh cách mạng vì tự do cho Tây Tạng sau khi Thế Vận Hội Bắc Kinh chấm dứt.

5 Hội Đoàn ủng hộ Tây Tạng bao gồm: Thanh Niên Quốc Hội Tây Tạng, Sinh Viên Học Sinh Tự Do Cho Tây Tạng, Đảng Dân Chủ Quốc Tế Tây Tạng, Hội Đoàn GU-CHU-SUM và Hội Đoàn Phụ Nữ Tự Do cho Tây Tạng đã bắt đầu mở đầu một chiến dịch nâng cao nhân quyền tự do cho Tây Tạng trong thời gian gần sắp tới viết tắt là (TPUM) nhằm đẩy mạnh phong trào đấu tranh tự do hiện đang bị đàn áp và dập tắt bởi Trung Cộng tại Tây Tạng.

B.Tsering, Chủ tịch hội đoàn phụ nữ Tây Tạng tuyên bố rằng họ đã và đang chuẩn bị những kế hoạch hành động lâu dài sau thế vận hội Bắc Kinh tuỳ theo những biến chuyển trước và trong thời gian khai mạc Olympic.

Chiến dịch TPUM sẽ tổ chức hàng loạt hành động đấu tranh tự do cho Tây Tạng khởi đầu từ Dharamsala tại các trụ sở Liên Hiệp Quốc, Olympic tại Geneva , New York, Nghiệp Đoàn Châu Âu tại Brussels và Strasbourg trong suốt thời gian Thế Vận Hội và thời gian sau đó, theo bà B. Tsering.

Nhân dân Tây Tạng càng ngày càng tin tưởng đất nước và dân tộc họ đã bước vào con đường cùng, buộc họ phải tự vệ lên tiếng nhằm bảo tồn dân tộc Tây Tạng thông qua sự ủng hộ của dư luận quốc tế và các lưu dân Tây Tạng hiện đang sống rãi rác ở các nước trên thế giới, Bà Tsering nhận xét thêm.

Trung Cộng quyết định đàm phán trở lại với phái đoàn lưu vong Tây Tạng dưới sự lãnh đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma, vào mùng 1 tháng 7 hy vọng có thể mang lại 1 hình ảnh mới về quan hệ giữa Tây Tạng và Trung Cộng. Đây là cuộc thương thuyết lần thứ 2 song phương kể từ cuộc bạo động của dân tộc Tây Tạng vào tháng 3 vừa qua và đã làm cho thế giới căm phẫn và phản ứng áp lực của Quôc Tế đối với chính quyền Trung Cộng.

Dương Tiêu Dịch.

Nguồn: http://feeds.bignewsnetwork.com/index.php?sid=385744

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1942_DuongTieu.htm 

 


Vào mạng: 27-07-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang