Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tích Lan: Những Câu Chuyện Tiền Thân Đức Phật (Jathaka) Được Đưa Lên Mạng

Dương Tiêu dịch


 

Monday, July 21, 2008, 4:25 GMT, ColomboPage News Desk, Sri Lanka.

By Athula Pushpakumara:

Trung Tâm Kỷ Thuật Thông Tin và Truyền Thông (ICTA) Tích Lan đã bắt đầu đưa lên mạng những câu chuyện tiền thân Đức Phật do sự thán phục ngưỡng mộ của Tổng thống Tích Lan Mahinda Rajapaksa trong thời gian gần đây.

Vị Tổng Thống Tích Lan miêu tả kế hoạch độc đáo này của trung tâm ICTA là 1 bước ngoặc lịch sử nhằm minh họa kể lại kiếp trước của Đức Phật bằng tiếng Pansiya Panas Jathakaya nhằm tạo điều kiện cho các Phật tử hiểu rõ con đường tu tập từ kiếp này sang kiếp khác của Phật Thích Ca để cuối cùng thành bậc chánh đẳng chánh giác.

Với sự tiến triển của khoa học hiện nay, việc đưa những câu chuyện tiền thân của Đức Phật lên mạng giúp cho những Phật tử cũng như không phải phật tử trong thế hệ tương lai dễ dàng thông hiểu đời sống của Đức Phật trên toàn thế giới.

Tổng Thống Tích Lan đã tham dự nhiều cuộc họp quan trọng của Trung Tâm ICTA tại ngôi chùa “ Đa Thọ” vào sáng chủ nhật ngày 20 tháng 7 năm 2008 và ông ta cũng thông báo rằng Tích Lan đã và đang tăng trưởng 20% về văn học Phật giáo tại các trường đại học địa phương cũng như toàn thế giới.

Ngoài ra, Tổng Thống Tích Lan đang tích cực vận động thúc đẩy Phật Giáo trên toàn cầu, thông qua hệ thống internet.

Giáo sư P.W.Epasinghe, chủ tịch ICTA nhấn mạnh tất cả kỷ thuật thông tin hiện đại nên dùng phương pháp này để phổ cập những phong tục tập quán truyền thống văn hoá của các làng mạc hẻo lánh vòng quanh thế giới.

Những Câu chuyện Lịch Sử Phật Giáo hiện nay, quý bạn đọc có thể coi trên mạng thông qua trang web www.jathakakatha.org.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1938_DuongTieu.htm 

 


Vào mạng: 22-07-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang