Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thái Lan: Chư Tăng  phát  động chiến dịch cắt giảm bia rượu trong mùa An cư

Hạt Cát dịch


 

Bangkok, Thailand - Các giải pháp giúp cho dân chúng  tránh xa việc mua bán bia rượu được dự trù cho thấy kết quả rõ ràng trong mùa An Cư bắt đầu  từ hôm 18 tháng 07 đến  14 tháng 10. Hình ảnh cho thấy chư Tăng đang dẫn đầu dân chúng  trên đường  phố trong  chiến dịch "Không bia rượu trong mùa An Cư". Dân chúng  khắp nơi trong nước cũng đang kêu gọi cho chiến  dịch "không bia rượu" trong ba tháng An Cư băt đầu  hôm 18 tháng 07, 2008.

Điều khoản Kiểm Soát Bia Rượu hiện đang được ban  hành, cấm uống rượu trong chùa chiền và những  nơi cử hành các lễ nghi tôn giáo, các địa điểm phục vụ sức khỏe công cộng, bệnh viện, văn phòng chính phủ, trường  học và những cơ sở giáo dục khác, cũng như  ở các trạm xăng. Buôn bán rượu bị cấm chỉ ở 6 địa điểm  trên và ký túc xá sinh viên.

Hình phạt cho những trường  hợp vi phạm là 6 tháng tù giam hoặc phạt tiền 10,000 baht.

.Phó Thống Đốc Bangkok, Mr Sithisat, nói Hội Đồng Hành Chánh Thành Phố Bangkok (BMA) đã thành  lập một Ủy  ban kiểm sóat  bia rượu trong suốt Mùa An Cư.

Một đường dây khẩn cấp đã được thành lập sẵn sàng hoạt động 24/24 để tiếp nhận báo cáo của những ai chứng  kiến những trường  hợp vi phạm.

Những ai muốn có giải pháp cắt giảm  hoặc bỏ hẳn bia rượu có thể tham khảo với cố vấn  tại 18 trung tâm cai nghiện dưới  sự điều hành của Cơ quan Y Tế thuộc Hội Đồng Điều Hành Thành Phố Bangkok, và từ Đại Học Y  Khoa Bangkok,  từ bệnh viện Vajira, bệnh viện Taskin.

Mr Sithisat đã chỉ thị cho Cơ quan Giáo Dục thuộc Hội đồng  Thành Phố Bangkok  làm  thống kê tại những khu vực trong vòng đường  kính 500 mét của 436 trường học điều hành bởi Hội Đồng Thành Phố để xem có bao nhiêu quán bia không môn bài chung quanh các trường học. Đã có lời than phiền rằng có quá nhiều quán  rượu bán các thức uống có chất  say phổ thông.

Ông  Sithisat  nói ông muốn các nhà thanh tra thành phố hoặc các viên chức ngành  vệ sinh  thành  phố trong 50 khu vực có nhiều quyền hạn hơn giống như cảnh sát để đối  phó với những người phạm  luật. Điều  này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho cảnh sát  và bảo đảm chiến dịch chống  uống rượu lái xe là một  thành công  và số lượng tai nạn  có liên hệ đến bia rượu được giảm xuống.

Có nhiều ý kiến khác nhau về chiến dịch chống  uống  rượu trong các  ngày  lễ quốc  gia như Năm Mới hoặc lễ Songkran. Khoảng 75% dân chúng đồng  ý rằng nên cấm bán  rượu trong dịp Mừng Năm Mới và lễ songkran. Khoảng  58 % nói  nên cấm  trong tât  cả các mùa lễ và 77 % thì tin  rằng sự cấm đoán  này đãclàm giảm bớt tai nan  và tội phạm.

Nội các gần  đây đã giải quyết làm cho các  Lễ hội     Mùa An Cư hoặc lễ Khao Pansa trở thành các ngày  lễ quốc gia không  uống rượu.

Hiện nay, khoảng 15 đến 16 triệu người Thái uống  rượu làm  tốn kém khoảng 200 triệu baht cho mỗi năm. Chiến dịch chống uống rượu  trong mùa An Cư sẽ là một giải pháp hữu hiệu lớn lao. Nó thành  công trong việc khuyến khích  từ 5 đến  6 triệu người ngưng nghỉ uống rượu  trong mùa An Cư  hàng  năm.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1936_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 21-07-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang