Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Lưu Dân Tây Tạng Cố Gắng Tràn Vào Đại Sứ Quán Trung Cộng Tại Nepal

Dương Tiêu dịch


 

Theo CNN, Tin từ Katmandu, Nepal (AP):Hàng trăm lưu dân Tây Tạng phản kháng Trung Cộng cai trị đất nước họ đã cố gắng tấn công ào ạt vào Lãnh Sự Quán Trung Cộng tại thủ đô Katmandu, Nepal vào thứ sáu ngày 4 tháng 7 , theo tin tức của bộ cảnh sát Nepal.

1 vài lưu dân đã lọt vào được những cổng chính của các tòa nhà cảnh vệ Trung Cộng bên trong Lãnh Sự quán, nhưng cảnh sát Nepal đã kịp thời bắt giữ họ, trong khi đó bên ngoài khoãng 300 người biểu tình đã bị ngăn cản bởi 1 hàng trấn thủ kiên cố của công an an ninh, theo lời thuật lại của sĩ quan cảnh sát Nepal Ramesh Thapa.

Có vài sự bạo động ngắn ngũi giữa những người biểu tình và cảnh sát, nhưng không ai bị thương tổn gì.

Chính Phủ Nepal đã chính thức hóa nghiêm cấm lưu dân Tây Tạng biểu tình phản kháng những nước “bạn bè hữu nghị”, trong dó bao gồm Trung Cộng và đã hạ lệnh cho cảnh sát bảo vê nghiêm ngặt các toà đại sứ nước ngoài tại Kamandu. Những người biểu tình tụ tập gần toà đại sứ Trung Cộng hiện nay vẫn chưa giải tán.

Lưu Dân Tây Tạng đã và đang phản kháng Trung Cộng hầu như mỗi ngày nhằm đòi lại độc lập nhân quyên dân chủ tự do tôn giáo cho Tibet từ tháng 3 năm 2008.

Dương Tiêu Dịch.

Nguồn: http://www.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/07/04/china.embassy.ap/index.html

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1922_DuongTieu.htm 

 


Vào mạng: 10-07-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang