Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đàm phán Tây Tạng - Bắc Kinh không dễ dàng, không đúng lúc

Hạt Cát dịch


 

DHARAMSALA, India, July 4 (Reuters) - Một vị đặc sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm thứ Sáu nói phiên đàm phán cuối cùng với Bắc Kinh rất khó khăn, gọi đó  là một cuộc đối thoại không đúng lúc bởi vì Bắc Kinh đã đang  bận tâm với Thế Vận Mùa Hè tại Bắc Kinh.

Các phiên họp kín, được thực hiện từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 07, 2008 vừa qua tại Bắc Kinh, chỉ nhằm mục đích vá víu rào cản với nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng, nhưng đã được đánh dấu bằng một sự tấn công lập đi lập lại của Trung cộng viện lý rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ mưu các cuộc biểu tình tại Tây Tạng hồi tháng Ba.

"Rất là căng thẳng", Lodi Gyari nói với thông tấn Reuters "Trước Thế Vận không thể thực hiện các cuộc đàm phán được...vì họ bị ám ảnh  với nó"

"Đã loan truyền một số các luồng dư luận mà người ta tin là đúng, rằng họ chỉ chịu gặp gỡ bởi vì Thế Vận, sự kiện có thể đánh bóng hình ảnh quốc tế của Trung cộng nhiều tuần lễ trước Thế Vận".

Đây là lần gặp gỡ thứ hai giữa hai bên kể từ khi xảy ra cuộc đàn áp người dân Tây Tạng biểu tình chống chính sách thống trị của Trung Quốc tại Tây Tạng, điều mà khiến cho cả một thế giới đồng thanh lên tiếng kêu gọi Trung cộng hãy đàm phán với nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng.

Tây Tạng từ đó trở thành một mồi lửa cho những cuộc biểu tình chống Trung quốc đã làm trở ngại cho các cuộc lễ rước đuốc Olympic vòng quanh thế giới và đưa tới  sự kêu gọi các lãnh đạo quốc gia tẩy chay Thế Vận Bắc Kinh vào ngày 08 tháng 08.

Lodi Gyari được dự trù sẽ tường trình cho đức Đạt Lai Lạt Ma va chính phủ lưu vong Tây Tạng về các cuộc đàm phán hôm thứ Sáu.

Hai bên sẽ gặp nhau lại sau Olympic, nhưng ông Lodi cảnh báo rằng trừ phi nhà cầm quyền Trung cộng thực sự quan tâm, nếu không thì cuộc đàm phán nào cũng chỉ làm  phí thời gian. Ông nói "Sau Olympics khi chúng tôi thực hiện các cuộc đàm phán khác, chúng ta sẽ biết những thái độ nào là trung thực.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1919_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 06-07-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang