Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Trung cộng phản đối liên kết vấn đề Tây Tạng  và Thế Vận Hội Bắc Kinh

Hạt Cát dịch


 

New Delhi, July 2 : Trung cộng đã bày tỏ sự cương quyết phản đối việc liên kết vấn đề  Tây Tạng với Thế Vận Hội Mùa Hè tại Bắc kinh vào tháng Tám tới đây.

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Lưu Kiến Siêu tuyên bố như trên tại một phiên họp báo tiếp theo tuyên bố của Chủ tịch nước Trung cộng Hố Cẩm Đào trong chuyến công du Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh G8.

Lưu Kiến Siêu phát biểu điều này trong một  phúc đáp cho câu hỏi liên quan đến Tổng Thống Pháp Sarkozy gần đây đã quan ngại về nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Hôm thứ  Hai, Sarkozy  nói rằng ông sẽ tham dự lễ khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh nếu cuộc gặp gỡ mới nhất giữa chính phủ trung ương Trung cộng và các đặc sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma có tiến triển, và ông sẽ gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma vào tháng 08.

"Vấn đề Tây Tạng là vấn đề nội bộ của Trung quốc, và sự liên  hệ giữa chính phủ trung ương  và đặc sứ của Đức Đạt Lai Lạt Ma là chuyện riêng", ông Lưu nói như trên.

Chúng tôi phản đối một vài nhà lãnh đạo một số quốc gia gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma trong bất cứ hình  thức nào, phản đối liên kết những vấn đề liên  quan đến Tây Tạng với Olympic Bắc Kinh  và chính trị hóa Thế Vận Hội, phát ngôn viên Lưu Kiến Siêu nói như trên và thêm "Thế vận Bắc Kinh  sẽ là một mùa hội lớn cho 1.3 tỷ nhân dân Trung Hoa và mọi người trên thế giới và tổ chứct hành công Thế Vận Hội Bắc Kinh là niềm mơ ước chung của Trung quốc cũng như toàn bộ thế giới" (sic! ham lắm)

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1916_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 04-07-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang