Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Điểm Sách: Sách Mới Về Tôn Giáo Chứng Minh Giáo Điều Chúa Jesus Xuất Phát Từ Giáo Pháp Đức Phật

Dương Tiêu dịch


 

The Buddist Chanel, 30 tháng 6 năm 2008.

Tin từ Los Angeles, Ca, Hoa Kỳ:  Sách mới“Buddha’s Big Foot” tạm dịch Sự Thông Thái Của Đức Phật, hiện đang thịnh hành trên các websites Amazon và Createspace.com.

Tập sách mới của tác giả Robert Korczynski khám phá mọi khía cạnh từ Lịch Sử, Tôn Giáo, Ngôn Ngữ và hàng loạt lĩnh vực khác để cuối cùng kết luận rằng tất cả mọigiáo điều của các  tôn giáo thờ Đức Chúa Jesus đều có cội rể từ giáo pháp Đức Phật.

“Buddha’s Big Foot” trình bày đầy đủ tài liệu chứng cớ đáng tin cậy rằng 1 người Do Thái không phải là người đầu tiên truyền khẩu những lời dạy của Chúa Jesus, Kinh Tân Cựu Ước và các loại Kinh Thánh đều có nguồn gốc cội rể từ giáo pháp Đức Phật.

Nguồn gốc bí mật của giáo điều Thiên Chúa Giáo và các tôn giáo khác đều có sự liên quan sâu xa với Giáo Pháp Đức Phật, Nhà ngôn ngữ học Đan Mạch Christian Lindtner đã làm 1 cuộc cách mạng mở rộng chứng minh về sự liên hệ của các tôn giáo với Phật Giáo, đặc biệt là giáo pháp Đức Phật đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới các tôn giáo bạn từ xưa đến nay, và hiện nay vẫn tiếp tục là nền tảng cho giáo điều của các tôn giáo khác.

Bạn đọc Hoa Kỳ có thể đặt mua sách tại Amazon.com, trong khi các nước khác có thể đặt mua sách trực tiếp từ nhà xuất bản Amazon, Createspace.com.

Dương Tiêu Dịch.

Nguồn: http://www.buddistchanel.tv/index.php?id=10,6714,0,0,1,0

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1913_DuongTieu.htm 

 


Vào mạng: 04-07-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang