Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Trung Cộng phản đối biên giới mở ngỏ Ấn Độ, Nepal

Hạt Cát dịch


 

29 Jun 2008, 1821 hrs IST,PTI

KATHMANDU: Sự bất lực của Nepal trong việc kiềm chế lưu dân Tây Tạng biểu  tình ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma đang gia tăng đã khiến Trung Cộng phải quan ngại và hiện  đang vận động cho việc đóng cửa biên giới giữa quốc gia Hy Mã Lạp Sơn và Ấn Độ.

Trung cộng đã bày tỏ sự quan tâm nghiêm trọng qua việc hiện hữu của đường biên giới dài 1,700 km giữa Nepal và Tây Tạng,  cáo buộc rằng  lưu dân Tây Tạng thường xuyên vượt qua biên giới và thực hiện việc khích động tụ do Tây Tạng tại Nepal. Tờ tuần san Nepalese tường trình như trên.

Dân Tây Tạng chạy trốn từ Trung Quốc đến Nepal  trên con đường đến Ấn Độ xuyên qua biên giới mở ngỏ này". Tờ tuần san Nepal trích dẫn lời các viên chức tại Bắc Kinh như  trên.

Bắc Kinh đổ thừa rằng biên giới mở ngỏ này là một yếu tố quan trọng đã tiếp viện cho những người biểu tình chống Trung cộng trong suốt ba tháng dài nổi lên sau khi Bắc kinh đàn áp người dân biểu tình tại Lhasa, Tờ tuần san nói như trên.

"Có một số đáng kể người dân Tây Tạng đã tham gia trong việc đến đây từ Ấn Độ để thực hiện các cuộc biểu tình đòi tự do cho Tây Tạng tại Kathmandu", các viên chức Trung Cộng đổ thừa.

Trung cộng, vì thế, muốn hoặc là đóng cửa biên giới Ấn Độ Nepal này, hoặc là điều chỉnh qua cơ chế chắc chắn.

"Để kiểm soát những tiền kế hoạch chống Trung cộng của các nhà hoạt động dân chủ trên đất Nepal, điều cốt yếu là điều chỉnh hoặc kiểm soát biên giới  mở ngỏ quốc tế giữa Ấn Độ và Nepal", Các viên chức nói như trên.

Thú vị thay, phe thân Mao, những nhân vật được sắp xếp nắm chính quyền trong tương lai cũng chống đối chính sách mở ngỏ biên giới như là một trong những đề nghị chínhyếu của họ là bãi bỏ Hiệp Ước Hòa Bình và Thân Hữu Giữa Ấn Độ và Nepal năm 1950.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1910_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 01-07-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang