Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
3 vị lãnh đạo tối cao ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma bị bắt tại Nepal

Dương Tiêu dịch


 

New Delhi, June 20, IRNA

Nepal-Leader-Arrest

Tin Từ Nepal: Chịu không nổi sức ép kinh tế và chính trị của Trung Cộng, Nepal đã bắt giữ 3 vị lãnh đạo tối cao ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng với 700 nhà hoạt động dân chủ nhân quyền từ nhiều khu vực khác nhau thuộc thủ đô Kathmandu.

Cảnh Sát bất thình lình bao vây tư gia của ông Kelsang Chung, giám đốc Trung Tâm Giao Tiếp Tây Tạng, bà Ngawang Sangmi, Tổng giám đốc điều hành tổ chức phụ nữ Tây Tạng, và Tashi Dolma, phó giám đốc điều hành tổ chức phụ nữ Tây Tạng và bắt giam 3 vị này vào ngày thứ năm vừa qua, theo lời của trưởng ty cảnh sát Sarvendra Khanal.

Cảnh sát Nepal cũng bắt giam 700 nhà hoạt dộng dân chủ nhân quyền Tây Tạng Lưu vong đang biểu tình ôn hoà tại nhiều khu vực khác nhau thuộc thủ đô Kathmandu.Theo lời ông Khanal:” chúng tôi sẽ thả những lưu dân Tây Tạng biểu tình như thường lệ, nhưng 3 người lãnh đạo thì chúng tôi sẽ không thả, Họ sẽ vào tù trong 1 thời gian không rõ, vì tội đã tổ chức các cuôc biểu tình chống Trung Cộng”

Nepal ủng hộ chính sách của Trung Cộng đàn áp tiêu diệt văn hoá đàn áp nhân quyền đối với người dân Tây Tạng và hứa rằng sẽ không cho phép bất cứ 1 cuộc biểu tình nào chống Trung Cộng trong lãnh thổ Nepal.

Kể từ ngày 10 tháng 3, khi hàng tá người dân Tây Tạng xuống đưòng phản đối chính sách cai trị của Bắc kinh bị thiệt mạng bởi sự tàn sát không thương tiếc của Quân Đội Trung Cộng tại thủ phủ Lhasa, Lưu dân Tây Tạng đã và đang không ngừng biểu tình ôn hoà trước Toà Đại Sứ Trung Cộng và trụ sở Liên Hiệp Quốc nhằm đòi hỏi nhân quyền và đôc lập tự do hoàn toàn cho Tây Tạng.

Trung Cộng hiện nay đã đóng cửa biên giới tại quận Mustang, một quận thuộc vùng Tây Bắc Nepal, tạo ra nhiều trận đói tại vùng này vốn tọa lạc rất xa thành thị Nepal, và phần lớn sống bằng sự giao thương buôn bán với Trung Cộng.

Trung Cộng đã ngưng cung cấp giấy nhập cảnh cho du khách Nepal thăm viếng Tây Tạng thông qua quận Mustang hơn 1 tháng nay, tạo ra mầm mống thiếu ngũ cốc trầm trọng cho 2 vùng này.

Hàng năm, gần 2,000 người dân Tây Tạng thông qua con đường Nepal để đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện đang cư ngụ tại Dhramshala, Ấn Độ.

Ước lượng khoảng 20,000 dân tị nạn Tây Tạng hiện đang cư ngụ tại Nepal.

Dương Tiêu Dịch.

Nguồn: http://www2.irna.ir/en/news/view/menu-234/0806206049150910.htm

3 vị lãnh đạo tối cao ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma bị bắt tại Nepal.

New Delhi, June 20, IRNA

Nepal-Leader-Arrest

Tin Từ Nepal: Chịu không nổi sức ép kinh tế và chính trị của Trung Cộng, Nepal đã bắt giữ 3 vị lãnh đạo tối cao ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng với 700 nhà hoạt động dân chủ nhân quyền từ nhiều khu vực khác nhau thuộc thủ đô Kathmandu.

Cảnh Sát bất thình lình bao vây tư gia của ông Kelsang Chung, giám đốc Trung Tâm Giao Tiếp Tây Tạng, bà Ngawang Sangmi, Tổng giám đốc điều hành tổ chức phụ nữ Tây Tạng, và Tashi Dolma, phó giám đốc điều hành tổ chức phụ nữ Tây Tạng và bắt giam 3 vị này vào ngày thứ năm vừa qua, theo lời của trưởng ty cảnh sát Sarvendra Khanal.

Cảnh sát Nepal cũng bắt giam 700 nhà hoạt dộng dân chủ nhân quyền Tây Tạng Lưu vong đang biểu tình ôn hoà tại nhiều khu vực khác nhau thuộc thủ đô Kathmandu.Theo lời ông Khanal:” chúng tôi sẽ thả những lưu dân Tây Tạng biểu tình như thường lệ, nhưng 3 người lãnh đạo thì chúng tôi sẽ không thả, Họ sẽ vào tù trong 1 thời gian không rõ, vì tội đã tổ chức các cuôc biểu tình chống Trung Cộng”

Nepal ủng hộ chính sách của Trung Cộng đàn áp tiêu diệt văn hoá đàn áp nhân quyền đối với người dân Tây Tạng và hứa rằng sẽ không cho phép bất cứ 1 cuộc biểu tình nào chống Trung Cộng trong lãnh thổ Nepal.

Kể từ ngày 10 tháng 3, khi hàng tá người dân Tây Tạng xuống đưòng phản đối chính sách cai trị của Bắc kinh bị thiệt mạng bởi sự tàn sát không thương tiếc của Quân Đội Trung Cộng tại thủ phủ Lhasa, Lưu dân Tây Tạng đã và đang không ngừng biểu tình ôn hoà trước Toà Đại Sứ Trung Cộng và trụ sở Liên Hiệp Quốc nhằm đòi hỏi nhân quyền và đôc lập tự do hoàn toàn cho Tây Tạng.

Trung Cộng hiện nay đã đóng cửa biên giới tại quận Mustang, một quận thuộc vùng Tây Bắc Nepal, tạo ra nhiều trận đói tại vùng này vốn tọa lạc rất xa thành thị Nepal, và phần lớn sống bằng sự giao thương buôn bán với Trung Cộng.

Trung Cộng đã ngưng cung cấp giấy nhập cảnh cho du khách Nepal thăm viếng Tây Tạng thông qua quận Mustang hơn 1 tháng nay, tạo ra mầm mống thiếu ngũ cốc trầm trọng cho 2 vùng này.

Hàng năm, gần 2,000 người dân Tây Tạng thông qua con đường Nepal để đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện đang cư ngụ tại Dhramshala, Ấn Độ.

Ước lượng khoảng 20,000 dân tị nạn Tây Tạng hiện đang cư ngụ tại Nepal.

Dương Tiêu Dịch.

Nguồn: http://www2.irna.ir/en/news/view/menu-234/0806206049150910.htm

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1904_DuongTieu.htm 

 


Vào mạng: 24-06-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang