Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Điểm Sách: “Bí Mật” “The Secret” của Định Luật Phản Hồi !

Dương Tiêu dịch


 

By Shen Shi’an, The Buddist Chanel, June 18 2008.

Cánh Cửa Bí Mật To Lớn của một Hạnh Phúc Thực Sự đã được mở rộng – Giáo Pháp Đức Phật – Viên Đá Hoà Bình.

Tin từ Singapore: Nhân loại đã tranh luận và tìm hiểu khai thác thành công Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn trong một thời gian khá dài hàng thế kỹ qua.

Chúng ta hãy thữ phân tích 1 bình diện hoàn toàn trái ngược với Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn, tạm gọi là Định Luận Vạn Vật Phãn Hồi Cản Trở.

Trước tiên, điểm không may đầu tiên về Định Luật này cho chúng ta biết rằng, tất cả những tư tưởng ý nghĩ bất thiện bằng cách này hay cách khác sẽ phản hồi ngược lại vào chính bản thân chúng ta, cho đến khi lòng từ được trãi rộng đầy đủ để phát huy định lực trí tuệ nhằm giải toả tiêu trừ những pháp bất thiện đó. Chúng ta càng cố gắng tránh né hoặc cưỡng lại những tư tưởng bất thiện này, 1 cách tự nhiên, theo Định Luật Vạn Vật Phản Hồi Cản Trở, những pháp bất thiện này sẽ càng ngấm sâu vào đầu óc chúng ta.

Những vấn đề mà chúng ta sợ hãi khiếp sợ sẽ không bao giờ tự nhiên rời khỏi tâm trí, nguyên chính là nó đã nằm cắm sâu trong bản thân chúng ta ngày này tháng nọ và bám sát chúng ta bất cứ nơi đâu.

Vài người cho rằng vần đề này là vấn đề phát triển tự nhiện của vũ trụ và vạn vật, nhưng tôi cho rằng vấn đề này tạo ra do nghiệp lực và quan điểm quán sát hiện tượng của hành động vốn đã hiện hữu trong ta, rồi lộ diện ra ngoài thân tướng của chúng ta.

Vì thế mọi khía cạnh và mục đích của cuộc đời, ngay cả con đường dẫn đến sự giác ngộ , tất cả đều tuỳ thuộc vào bản thân chúng ta.

Điểm may mắn trong định luật này, khi chúng ta đối diện và phản kháng những pháp bất thiện một cách mạnh mẽ tỷ lệ thuận với những bài học và kinh nghiệm quý báu mà chúng ta học được lại càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta không nên cần cưỡng cầu, chống lại những ý nghĩ bất thiện bộc phát mà nên tập trung trí tuệ nhận diện cảnh giác chạm trạn với nó. Nếu điều này thực hiện đúng đắn, nhất định chúng ta sẽ giải trừ mọi tạp khí nội kết sợ hãi khiếp sợ, tà kiến mới bộc phát, đã bộc phát lâu dài hoặc ngủ ngầm trong bản thân chúng ta.

Khi chúng ta quán sát sự sợ hãi tà kiến đúng như thực chất, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy sự khác nhau giữa bản chất thực thể của các pháp bất thiện và thực tướng bên ngoài của nó. Sự đau đớn vì sợ hãi khiếp nhược bao giờ cũng nhẹ lúc khởi đầu, nhưng trạng thái này sẽ dễ dàng tăng lên nếu chúng ta chạy trốn hoặc cưỡng lại. Niềm đau chôn dấu này không đến từ bản chất của sự run sợ khiếp đảm, mà đến từ tư tưởng chống lại và chạy trốn của chúng ta.1 thí dụ cụ thể sau đây: sự sợ hãi của bệnh nhân chờ khám răng phấn lớn lớn hơn nhiều sự sợ hãi khi bước vào gặp nha sĩ.

Khi những pháp bất thiện được nhận thấy và quán sát càng lâu, Chân lý sự thật vũ trụ sẽ ngày càng dễ hiễu và sáng tỏ trong cuộc sống hàng ngày - bởi vì Sự Thật và Chân Lý luôn luôn tự nhiên hiện hữu trong vũ trụ. Ngoại trừ nguyên nhân do nghiệp quả tạo ra, mọi sự việc trên đời này xảy ra đều có nhân duyên của nó, vì vậy chúng ta phải cẩn thận với mọi tư tưởng lời nói hành động, tất cả hậu quả và hệ lụy phần lớn đều do chúng ta tự tạo ra và tự tiêu trừ.

Khi chúng ta trãi qua những vấp ngã và kinh nghiệm đau đớn trên đường đời, nếu chúng ta không biết học hỏi và ứng dụng cho tương lai, chúng ta sẽ đánh mất đi những bài học quí giá nếu những chướng duyên mới tiếp tục xuất hiện. Cái vòng tròn tự nhiên lẫn quẫn từ kiếp này sang kiếp khác và ngay cả trong kiếp sống hiện tại có nhiều cơ hội để chúng ta học hỏi và đầy đủ ý chí để vượt qua những yếu điễm nhu nhược của tinh thần hòng cuối cùng chúng ta hoàn toàn tự tại từ tất cả mọi sự đau khổ trong cuộc đời.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1902_DuongTieu.htm 

 


Vào mạng: 20-06-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang