Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tu sĩ lưu vong Miến Điện được trao tặng giải thưởng quốc tế về tự do.

Hạt Cát dịch


 

The Buddhist Channel, June 23, 2008

Cologne, Germany -Ashin Sopaka, một tu sĩ Phật Giáo Miến Điện đã được trao tặng giải thưởng  Quốc Tế về Tự Do. Giải  thưởng đã được trao tặng bởi Hiệp Hội Tự Do tại Rom,Ý Đại Lợi.

Ashin Sopaka, một tu sĩ Phật Giáo Miến Điện nổi tiếng gần đây đã trở thành lưu vong, nhân vật từng đóng một vai trò quan trọng trong các phong trào dân chủ ở Miến Điện, đặc biệt trong "CuộcCách Mạng Tăng Lữ" hồi tháng 9, 2007.

Sư là người thành lập Trung Tâm Cologne-Buddhism-Center (KBC) đứng dưới tên của Tu Viện Santi Dhamma tại Đức Quốc. Hiện nay Sư đảm trách nhiệm vụ giảng dạy  Phật pháp cho người Đức.

Sư Ashin Sopaka sinh năm 1980 ở Wun Tho, khu vực Sagaing, Miến Điện. Sư thọ giới sa di năm 1994 và thọ cụ túc giới năm 2000. Sư nghiên cứu Phật Pháp tại Tu Viện Khanti Pariyatti (Wun Tho, Sagaing Division, Burma), Tu Viện Wayalet Pariyatti (Rangoon, Burma) và Tu Viện Man Aung (Rangoon, Burma).

Sư đã đậu các kỳ thi Phật học Sơ Cấp, Trung Cấp  và Cao Cấp  tại Miến Điện Sau đó Sư sang Colombo, Tích Lan vào năm 2004 để theo học chương trình BA và MA Phật Học ở Colombo.

Sư tốt nghiệpcác chương trình  BA và MA từ các trường Đại Học Phật Giáo và Đại Học Pali University of Sri Lanka. Sư liên hệ đến Cuộc Cách Mạng Tăng Lữ Miến Điện trong  thời  gian theo học tại các trường Đại Học Phật Giáo và Pali.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1903_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 24-06-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang