Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ái Nhĩ Lan ủng hộ Tây Tạng

Hạt Cát dịch


 

Mon, 14 Apr 2008 09:36:10 GMT

Europe World News

Dublin -Bộ trưởng bộ Môi Trường Ái Nhĩ Lan, John Gormley, giữ vững lập luận về Tây Tạng mà ông đã phát biểu tại một phiên họp khiến ông đại sứ Trung  Quốc tức giận bỏ đi, các nguồn tin cho biết hôm thứ Hai.

Hôm thứ Bảy, lãnh đạo đảng Green Party, Gormley, trong bài diễn văn trước phiên họp thường niên của đảng đã lên án Trung cộng vi phạm nhân quyền tại Tây Tạng và kêu gọi Bắc Kinh đàm phán với Đức Đạt  Lai

Lời phê bình đã khiến cho đại sứ Trung Cộng tại Ireland, Liu Biwei, đã phải rời bỏ phiên họp. Nói chuyện qua một thông dịch viên, ông đại sứ Trung cộng nói với các phóng viên rằng lời lẽ của ông Gormley "không thể chấp nhận được cho nên tôi phải bỏ đi để biểu hiện phản đối của tôi".

Gormley nói với tờ báo Irish Independent  hôm thứ Hai rằng ông sẽ không xin lỗi về các lời phê bình này.

Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Dermot Ahern đã diễn tả là sự kiện  "hơi quá đáng", và nói rằng ông không nghĩ điều này sẽ làm phương hại đến mậu dịch song  phương trị giá 5.5 tỷ đồng Euros mỗi năm - giữa hai nước Ireland và Trung Cộng,

Ông Aahern nói rằng vấn đề xảy ra có thể bởi vì ông Gormley đã đề cập tới Tây Tạng như một "quốc gia" trong những gì mà ông bộ trưởng ngoại giao cho là một "điều lỡ lời".Ông nói lời kêu gọi cho một cuộc đàm phán giữa Trung cộng và Đức Đạt Lai của ông Gormley đã phản ảnh chính sách của chính phủ Irish.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1824_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 15-04-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang