Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố "sẽ thoái vị nếu bạo động vẫn tiếp tục"

Hạt Cát dịch


 

Wednesday, Mar 19, 2008

Refutes Chinese claims that he is behind the unrest in Tibet

SHIMLA: Bị quấy nhiễu qua việc bạo động tiếp tục diễn ra và sự cáo buộc bởi chính phủ Trung Quốc, Đức Đạt Lai Lạt Ma, 73 tuổi, đã đe dọa sẽ thoái vị  trong vai trò lãnh đạo chính trị của chính phủ lưu vong.

Nói chuyện với các phóng viên báo chí hôm thứ Ba tại Dharamsala, Ngài nói rằng chỉ còn có cách là thoái vị nếu bạo động tiếp tục xảy ra.

Nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ cũng đồng thời phản bác lời cáo buộc của Trung Quốc rằng Ngài là người đứng đằng sau các  cuộc bạo động tại Tây Tạng. Ngài nói họ có thể điều tra việc này.

Một phụ tá của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tenzin Takhla, nói rằng nếu người Tây Tạng chọn lựa con đường bạo động thì Ngài sẽ từ bỏ ngôi vị  bởi vì Ngài hoàn toàn tin tưởng vào bất bạo động. Ngài sẽ từ bỏ cương vị của một nhà lãnh đạo chính trị và nguyên thủ quốc gia nhưng sẽ không có gì thay đổi đối với vai trò của một vị Đạt Lai Lạt Ma.

Lời tuyên bố của Đức Đạt Lai Lạt Ma được đưa ra sau khi Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đổ lỗi cho Ngài về tình hình bạo động tại Tây Tạng và nói rằng Bắc Kinh sẽ mở cuộc thương thuyết với Ngài chỉ khi nào Ngài từ bỏ tham vọng một nước Tây Tạng độc lập.

Ngài nói "Chúng ta phải xây dựng quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, chúng ta không nên phát triển cảm nghĩ chống đối Trung Quốc. Chúng ta phải sống bên nhau vai kề vai. Tại Tây Tạng, người Hán và người Tây Tạng có thể sống chung hài hòa" Ngài thêm " Đừng khởi xướng bạo động, bạo động là chống lại  nhân bản, là hầu như đi đến tự sát, ngay cả nếu như 1000 người hy sinh mạng sống, rồi thì cũng sẽ không giúp ích được gì, độc lập không nằm trong sự đòi hỏi của chúng ta".

Nhưng , Đức Đạt Lai Lạt Ma, người  mà trong tuần trước đã tuyên bố Ngài không giúp được gì khi bạo động bùng phát tại Tây Tạng,  rằng  Ngài không ở trong một cương vị có thể bảo dân Tây Tạng là họ nên hay  không nên sống dưới sự thống trị của Trung Quốc.

Và nhận định về các cuộc bạo động xảy ra tại Tây Tạng, Ngài nói "Biến động này nằm ngoài sự kiểm soát của Ngài, tùy vào "cộng đồng quốc tế giúp đỡ để xoa dịu tình hình và ngăn chận bạo động" . Ngài cũng mời mọc viên chức chính quyền Trung Quốc hãy đến nơi để điều tra việc họ đổ cho Ngài là đứng sau các cuộc bạo động xảy ra ở Tây Tạng, Ngài nói "Hãy đến đây, xin hãy điều tra sự thật. Trung quốc có thể đến, xem xét  mọi thứ" và Ngài đùa rằng họ cũng sẽ được hoan nghênh nếu muốn ...lục soát ngay cả ...bên dưới ...tăng y của Ngài.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1793_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 19-03-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang