Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Bộ ngoại giao Pháp phát biểu tẩy chay lễ khai mạc Thế Vận Hội

Minh Châu dịch


 

Ngày 18 tháng 3, 2008

 

Paris  -  Bộ trưởng bộ ngoại giao Pháp Bernard Kouchner nói rằng Cộng Đồng Âu Châu phải nghĩ đến việc tẩy chay buổi lễ khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh nếu bạo lực vẫn còn tiếp diễn tại Tây Tạng.

 

Chủ tịch nghị viện Châu Âu và các Phóng viên Không Biên Giới thuộc nhóm báo chí bênh vực lẽ phải hôm thứ Ba đã kêu gọi tẩy chay buỗi lễ khai mạc.  Ông Kouchner cho rằng đây là một đề nghị ‘thú vị’.

 

Ông đã nói với các nhà báo tại Paris hôm thứ Ba rằng ý kiến này đáng được các bộ trưởng ngoại giao trong Cộng Đồng Âu Châu lưu tâm đến trong một cuộc hội nghị vào cuối tháng này.

 

Ông nhấn mạnh rằng nước Pháp không có ý định tẩy chay toàn bộ các cuộc thi Thế Vận Hội, ông cho rằng làm như thế sẽ không  hợp tình  hợp lý.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1792_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 19-03-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang