Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: tỉnh bang Gujarat sẽ hủy bỏ đạo luật tu chính về Tự do Tín ngưỡng

Minh Châu dịch


 

Ngày 8 tháng 3, 2008

Ahmedabad -  Chính phủ Gujarat đã quyết định huỷ bỏ một đạo luật đã gây nhiều tranh luận, Đạo luật tu chính năm 2006 về Tự do Tín ngưỡng, sau khi Thống đốc Nawal Kishor Sharma gửi lại cho Hội đồng lập pháp để xét duyệt.

Đạo luật này sẽ bị hội đồng chính phủ huỷ bỏ vào ngày thứ hai,  các nguồn tin chính thức cho biết như trên.

Đạo luật đề nghị cho phép sự cải đạo giữa những hệ phái khác nhau trong cùng một tín ngưỡng, cũng như giữa Ấn giáo, Phật giáo và Kỳ Na giáo.

Các bình luận gia nói rằng chính phủ   không cần phải can thiệp vào trường hợp những người đạo Shias đổi  thành Sunnis trong Hồi giáo, hoặc đạo Tin Lành thành Thiên chúa trong Cơ đốc giáo.

Nói một cách rõ rệt, luật này cũng được áp dụng cho sự cải đạo giữa Ấn giáo, Phật giáo và Kỳ Na giáo bởi lẽ đạo luật qui định rằng Phật giáo và Kỳ Na giáo đều nằm trong Ấn giáo.

Với đạo luật tu chính này , người ta không cần phải xin phép chính quyền để thay đổi từ đạo này sang đạo khác.

Đã từng có một cuộc tranh cãi sôi nổi khắp nơi trong nước sau khi đạo luật được Hội đồng chính phủ thông qua.  Các tín đồ Kỳ Na giáo và các tôn giáo khác đã biểu tình phản kháng cho rằng đây là một sự vi phạm Điều khoản 25 của Hiến Pháp cho phép tự do tín ngưỡng.

Thống đốc Sharma đã gửi đạo luật lại Hội đồng chính phủ vào tháng tám sau cuộc nghiên cứu.  Chính phủ đã quyết định huỷ bỏ đạo luật tu chính, còn đạo luật cũ được thông qua vào năm 2003 vẫn còn hiệu lực, các nguồn tin cho biết như trên.

Đạo luật Tự do Tín ngưỡng trước kia buộc mọi người phải xin phép chính quyền trước khi thay đổi tôn giáo.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1789_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 14-03-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang