Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Mã Lai: một mô hình cho thế giới về giáo dục gia đình

Minh Châu dịch


 

The Star, March 10, 2008

 

Kuantan, Pahang (Mã Lai) -  Mã Lai là một tấm gương sáng của cộng đồng nhân loại trên toàn cầu và có thể là một mô hình cho thế giới, cố vấn của Hội Phật giáo Pahang (PBA), Sư Sik Ji Xing đã phát biểu như trên.

Sư nói rằng Mã Lai, một quốc gia đa  chủng tộc và đa tín ngưỡng, là một đất nước đẹp để sinh sống.

 

‘ Từ ngữ ‘family’ có một ý nghĩa đặc biệt.  Chữ ‘fam’ có nghĩa là cha và mẹ, còn ‘ily’ có nghĩa là ‘I love you’.

‘Tôi hy vọng tất cả Phật tử có thể đi đúng theo giáo lý của Đức Phật và đóng góp cho con người như một phần tử của đại gia đình nhân loại trên toàn cầu,’ lời của Sư trong khi nói chuyện với thính chúng trong buổi lễ động thổ của trung tâm lọc thận của PBA hôm Chủ nhật.

 

Sư Sik nói, sau khi hoàn thành, trung tâm này sẽ đem lại lợi ích cho mọi người không phân biệt chủng tộc cũng như tôn giáo.  Sư nói là một phần tử trong cộng đồng thế giới, ta phải tập sống một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh và đầy đủ ý nghĩa. 

 

‘Chúng ta phải giáo dục con em luôn làm điều thiện để được giàu sang và xinh đẹp trong đời sau.

‘Tôi đề nghị các phụ huynh nên tập cho con em của họ dành dụm tiền và bố thí một thích đáng để làm lợi ích cho mọi người.

 

‘Thà mỗi ngày cho đi 10 sen còn hơn bố thí một triệu ringgit khi lâm chung,’ Sư nhấn mạnh.

Sư nói rằng cha mẹ nào dạy cho con mình tính hào phóng sẽ được hưởng lợi ích trước tiên khi chúng trưởng thành.

Sư nói ‘Bằng không thì những bậc cha mẹ này cũng sẽ là người đầu tiên chịu đựng cái xấu dở trong tính ích kỷ của con em họ.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1787_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 14-03-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang