Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Lễ động thổ xây dựng một ngôi chùa Phật Giáo

Hạt Cát dịch


 

Wednesday, Mar 05, 2008

TIRUCHI: Chư Tăng Phật Giáo từ Tích  Lan hôm thứ Hai đã thực hiện một buổi lễ động thổ trong dự án xây dựng một ngôi chùa Phật  Giáo và một ngôi  chùa theo kiểu cách chùa Kathirkamam Murugan.

Một nhánh con của cây Bồ Đề 2,500 tuổi từ Anuradhapura, Tích Lan, đã được trồng ở Perur. Ngôi chùa Kathirkamam sẽ được xây dựng trong khuôn viên một acre.

Thủ Tướng Tích Lan Jayalath Jayawardana đã đặt viên đá đầu tiên cho công trình xây dựng và trồng cây Bồ Đề. Lần đầu tiên, một ngôi chùa theo kiểu mẫu của ngôi chùa Kathirkamam Murugan, Tích Lan. Một ngôi đền Phật Giáo đã được xây dưựng tại Tiruttani gần đây.Công trình xây dựng một ngôi chùa khác ở Tirunelveli cũng sẽ bắt đầu vào tháng 3.

Bốn tu sĩ Phật Giáo, gồm có các Ngài  Trưởng Lão điều hành ba dự án Brakmanawatte Seevali Anunayaka Thero, và  Trưởng Lão Pallegama Sirisumana Rathanapala Hemarathana Tero, Tirama Vimala Nama Nayaka Tero và Trưởng Lão Depanama Sugandabandhu Nayaka Tero từ Jaffna, Anuradhapura và Colombo cử hành nghi lễ này.

Ngài Trưởng Lão Seevali Anunayaka Thero nói các công trình được dự trù sẽ hoàn tất trong vòng ba năm.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1778_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 05-03-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang