Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Đại Học Gautam Buddha cống hiến chương trình MBA - Quản Trị Kinh Doanh - mùa hè

Hạt Cát lược dịch


 

25 tháng 2, 2008

Greater Noida, Uttar Pradesh- Trong vùng ngoại vi thành phố Delhi rộn ràng náo nhiệt, một dự án đã sẵn sàng để cống hiến một chương trình giáo dục theo phong cách Âu Mỹ, kể cả các chương trình quản trị.

Đại Học Gautam Buddha viết tắt GBU, với sự tài trợ của chính phủ tỉnh bang Uttar Pradesh, đã hòan tất hồ sơ để gia nhập chương trình giáo dục quốc gia với dự án đầu tiên là chương trình Quản Trị Kinh Doanh -MBA 2 năm. Chương trình này sẽ thu nhận sinh viên qua cuộc thi Khảo Nghiệm Tài Năng ngành Quản Trị được thực hiện vào ngày 01 tháng 06, 2008.

GBU đã đưa ra thông báo thu nhận sinh viên ghi danh dự thi Khảo Nghiệm Tài Năng cho năm 2008. Nhà trường dự trù khóa học đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 08, 2008 tại Greater Noida.

Chương Trình Giáo Dục Quản Trị của Đại Học GUB với các phân khoa đặc biệt về Tài Chánh, Nhân Lực, Chiến Lược, Thị Trường cũng như về Phật học v..v...được phát triển ngang tầm mức với các Đại Học Thương Mại dẫn đầu tại Âu Châu, Gia Nã Đại và Hoa Kỳ.

Đại Học Gautam Buddha thành lập năm 2002 với Điều Khoản Hiến Pháp số 9 tại tỉnh bang Uttar Pradesh và được phê chuẩn bởi Cơ quan Lập Pháp của tỉnh bang và được tài trợ bởi các Cơ quan Hữu Trách Phát Triển, đồng thời cũng được sự yểm trợ của Chính Phủ tỉnh bang Uttar Pradesh. GBU được lãnh đạo bởi Giáo Sư R.S. Nirjar, Phó Viện Trưởng Đại Học hiện nay.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1771_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 02-03-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang