Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Một chương trình tu học Phật giáo Theravada được tổ chức tại Nga

Minh Châu dịch


 

Ngày 28 tháng 2, 2008

 

Kursk, Russia - Sinh viên của Đại Học Y Khoa Kursk (KSMU) tại Nga đã tổ chức một chương trình tu học theo Phật giáo Theravada vào ngày 10 tháng 2 tại khuôn viên đại học.  Đây là một chương trình đầu tiên cho bất cứ một thành phố nào của Nga sau Moscow, và sự kiện này đã diễn ra tại Kursk, thành phố với số sinh viên Tích Lan đông nhất tại Nga, con số hiện nay là 240 người.

 

Tham gia chương trình có Sư Sevanagala Jinarasa, hiện là sinh viên tại Peoples Friendship University, Moscow cùng với ông Rupasiri Thalpawila, cũng đến từ Moscow.  Thêm vào đó, một nhóm sinh viên từ Smolensk Medical University cũng đã đến tham dự.

 

Sư Sevanagala Jinarasa đã thuyết một bài pháp bắt đầu lúc 2 giờ chiều.  Tiếp theo đó là lễ ‘Pahan jujawa’ được điều hợp bởi Gayan Javawardene từ Smolensk Medical University.  Chương trình đã chấm dứt với một loạt các buổi tọa thiền do ông Rupasiri hướng dẫn.

 

Chương trình đã kết thúc mỹ mãn và để lại trong lòng các sinh viên lòng mộ đạo sâu xa cùng nổi nhớ quê hương.

 

Đây là công trạng của chủ nhiệm Liên Hiệp Sinh viên Tích Lan của KSMU, Jagath Prasanna Gunawardana đã tổ chức thành công một chương trình như thế.  Thêm vào đó là sự trợ giúp tài tình cûa Indika Prasad và Lahiru Rambukwella.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1770_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 02-03-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang