Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nepal:  công nhận hệ thống giáo dục Phật Giáo và Hồi Giáo

Hạt Cát dịch


 

by Kalpit Parajuli, AsiaNews, Feb 19, 2008

Kathmandu, Nepal- Hàng trăm ngôi trường thuộc Phật Giáo và Hồi Giáo tại Nepal muốn tham gia vào hệ thống giáo dục sau khi chính phủ tỏ dấu quan tâm đến việc công nhận các hệ thống giáo dục tôn giáo, tuy nhiên họ muốn làm việc này với một số điều kiện nào đó, ví dụ như nên dùng sách giáo khoa phi tôn giáo được Bộ Giáo Dục chính phủ giới thiệu hơn là hoàn toàn dựa vào sách vở kinh điển riêng của họ.

Cho đến vài tháng trước, Nepal là quốc gia quân chủ Ấn Giáo duy nhất trên thế giới. Hệ thống giáo dục tôn giáo không được công nhận nhưng cũng được cho phép hoạt động. Hệ thống giáo dục công cộng đã không để lại cho các tổ chức phi Ấn Giáo một phạm vi hoạt động nào .

 Khi Nepal trở thành một quốc gia dân chủ hồi tháng Sáu năm 2007, một trường học Hồi Giáo đã được công nhận tại Banke District.

Điều này mở ra một loạt nhu cầu như là nhà cầm quyền không chỉ cho phép tất cả các hệ giáo dục tôn giáo được hoạt động mà còn tài trợ cho mỗi trường khoảng 9000 đồng rupee Nepal mỗi năm, và ngay cả những hứa hẹn trong tương lai  là sẽ trả lương cho một số giáo chức. Họ cũng nói là họ nên tài trợ cho tổ chức Gurukul, một hệ giáo dục truyền thống của Ấn Giáo

"Điều này đã dẫn tới một nhu cầu về việc ghi danh bởi các tu viện Phật Giáo",  Bhadra Bahadur Gole, một giới chức thuộc Hội Đồng Điều Hành Phát Triển Tu Viện Địa Phương nói như trên. Tuy nhiên, các trường học phải sử dụng thư tịch bằng tiếng Anh và  tiếng Nepal trong chương trình giảng dạy của họ". Ông giải thích. Trong thời điểm hiện tại, có khoảng 200 ngôi trường mới do Phật Giáo điều hành

Nhưng đối với Lama Khenpo Nawang Bosher, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tu Viện, 9,000 rupees không đủ. Ông muốn chính phủ tài trợ ngân khoản nhiều hơn nữa cho các trường học Phật Giáo, những ngôi trường có ký túc xá và cung ứng thực phẩm cũng như phòng trọ cho học sinh của họ.

Lama nói"Nếu chính phủ tôn trọng những điều họ công nhận, chúng ta có thể chấp nhận cho các trường học tại tu viện của chúng ta tham gia vào hệ thống của quốc gia."

Phật Giáo và Hồi Giáo cũng muốn chính phủ công nhận hệ Giáo dục Trung học và Đại Học của họ.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều hài lòng. Hôm 12 tháng Hai, Salim Mahamad, phát ngôn viên của tổ chức Hồi Giáo Mukti Morcha, đã đưa ra lời phản đối đối với bất cứ sự kiểm soát nào và sự đòi hỏi chỉ định một số giáo chức của chính phủ.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1759_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 20-02-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang