Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hoa Kỳ: Càng ngày càng nhiều người Âu Mỹ thực hành Phật pháp

Hạt Cát dịch


 

Carlos Correa

Saturday, Feb 16, 2008 @09:36pm CST

(SPRINGFIELD, Missouri.) -Niềm tin là một phần quan trọng trong đời sống có nền văn hóa La Tinh. Nhiều người trong chúng tôi được nuôi lớn trong các gia đình Ki tô giáo, nhưng hiện nay đang tăng dần con số những người sống trong nền văn hóa La Tinh đang đeo đuổi một niềm tin khác mà họ cho rằng đã đưa họ đến chân lý của đời sống.

Đối với Manelich Luna, cư dân Springfield thuộc tiểu bang Missouri, chuyển đổi từ Ki tô giáo sang Phật giáo là một chuyện dễ dàng.

"Những điều đã khiến tôi đi đến quyết định này là vì tôi đã hiểu rõ, hồi đó người ta nói với tôi, nếu tôi thực hành giáo pháp thì tôi có thể làm cuộc đời tôi thay đổi, tôi có thể làm cho nó tốt đẹp hơn. Tôi có thể là bất cứ hạng người tốt nào mà tôi muốn là, và điều đó luôn luôn đeo đuổi tôi". Luna nói như trên.

Luna là một trong nhiều người  đang sống chung quanh thành phố Ozarks-Springfield, Missouri, thực hành giáo pháp này.

Phật giáo là một triết lý sống hơn là một tôn giáo, bởi vì chúng ta không cần phải sùng bái Thượng Đế hoặc Thần Thánh. Những gì chúng ta thực hành thuộc về triết lý và một phương hướng của đời sống hằng ngày. Chúng ta thực hành giáo pháp để hoàn thiện bản thân  để cho đời sống chúng ta an lạc, hoan hỷ hơn. Chúng ta nói rằng chúng ta thực hành cho bản thân chúng ta và cho những người khác, vì thế, do việc làm cho chúng ta hoan hỷ, chúng ta cho phép chúng ta có thể giúp đỡ cho những người khác cũng được hoan hỷ và như thế không phải là một pháp hành ích kỷ", Luna nói thêm.

"Nó rất là cụ thể, năng động. Chúng ta tin tưởng những gì chúng ta thực hành tại đây không phải là rất nhiều lý thuyết, mà thực sự chúng ta  đang làm một công việc gì đó. Bạn sẽ rất năng động. Bạn sẽ trở thành khoan hòa. Tôi có thể nói vạn vật đang nỗ lực biến chuyển và bạn có mặt trong hàng ngũ ấy". Luna tiếp tục như trên.

"Một điều mà chúng ta luôn cố gắng trình bày với các tôn giáo khác là những điểm tương đồng, vì vậy tôi nghĩ rằng mục đích của nó là làm chúng ta trở nên hoan hỷ trong đời sống hơn. Vì vậy, tôi biết rằng bất cứ bạn làm gì hoặc bất cứ bạn là ai, nếu bạn có đời sống an lạc, hoan hỷ khi thực hành giáo pháp, vậy thì bạn đã thực hành đúng pháp rồi đó"

  

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1758_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 19-02-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang