Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Thêm ba ngôi chùa Phật giáo được xây cất tại Ấn Độ

Hạt Cát dịch


 

Monday, 18 February 2008

Colombo- Tích Lan, Ba ngôi chùa Phật giáo với danh xưng Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo đã được xây dựng lên tại Thiruthanni, Trichy và Chennai ở Ấn Độ sẽ được khánh thành vào ngày 01 tháng Ba tới đây.

Một chương trình trồng hai cây bồ đề con lấy giống từ cây Bồ Đề  tại  Jayasiri Mahabodhiya, Tích Lan,  cũng đã được sắp xếp sẽ trồng ở Chùa Phật Bảo và Pháp Bảo

Công trình xây dựng ba ngôi chùa này được bắt đầu hồi năm 2006 trong chương trình Sri Sambuddha Jayanthi Bharata Dharma Yatra

Dựa theo mô hình của ngôi chùa Ruhunu Maha Kataragama Devalaya tại Tích Lan, một ngôi chùa mới Devalaya sẽ được xây dựng tại Perur, Tamil Nadu. Công trình sẽ được khánh thành vào thời điểm kiết tường nhất 10:30 AM ngày 03 tháng 03.

Dự án sẽ được đồng yểm trợ bởi một nhóm tín chúng và doanh nhân Tamil  tại Tích Lan.

Một nhóm tu sĩ đại diện cho ba hệ phái Nikayas cùng với một số  tín chúng sẽ đến Nam Ấn để tham dự các buổi lễ khánh thành.

 Một số các nhà doanh nghiệp ở miền Nam Ấn Độ cũng đã bảo trợ cho sự kiện, nhà tổ chức Mahinda Galappatti nói như trên.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1757_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 19-02-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang