Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Chư Tăng phản đối đặt hình ảnh tổng thống lên trên tôn ảnh Đức Phật

Hạt Cát dịch


 

by Sahil Nagpal, TopNews India, February 16, 2008

Bodh Gaya, India -- Chư Tăng  biểu tình bảo vệ Phật Giáo ở Bồ Đề Đạo Tràng đã làm lớn chuyện trên vấn đề bị quấy nhiễu tại Tháp Đại Giác  hôm thứ Sáu bởi vì Tổng Thống Ấn Độ đã đến viếng thăm khu vực này.

Bà Pratibha Patil, đương kim tổng thống Ấn Độ, đến Bồ Đề Đạo Tràng trong lúc chư tăng đang thực hiện một chiến dịch 10 ngày trì tụng Tam Tạng Pali để cầu nguyện hòa bình thế giới.

Chư Tăng đã biểu tình phản đối việc người ta trưng bày bích chương in hình ảnh của vị nữ tổng thống Ấn Độ và hình ảnh của ông Thủ Hiến tỉnh bang Bihar, Nitish Kumar, lên  phía trên hình ảnh Đức Phật, chư tăng nói rằng đó là sự một sự thiếu tôn kính đối với Đức Phật.

Trong chuyến viếng thăm, Bà Tổng Thống Patil nói rằng giáo lý của Đức Phật nên được tất cả nhân loại tiếp thu.

"Con đường mà Đức Phật đã chỉ dẫn cho toàn thể nhân loại bao hàm đầy đủ ý nghĩa cho chúng ta cho đến ngày hôm nay, giáo lý của Ngài truyền bá sự không làm hại chúng sinh và ban rải tình thương. Ngài đã chỉ dẫn con đường đưa đến minh trí cho toàn thể thế giới" Bà Patil nói như trên.

Patil, nữ tổng thống đầu tiên của Ấn Độ, đã chính thức viếng thăm Bồ Đề Đạo tràng lần đầu tiên kể từ khi bà nhậm chức hồi tháng 07, 2007. Bà cũng sẽ viếng thăm các di tích lịch sử quan trọng ở Nalanda,  Bodh Gaya và Vaishali sau chuyến viếng thăm ngôi đền Gurudwara Patna Sahib tại Patna.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1756_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 19-02-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang