Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thái Lan: Đa số người dân sẽ tạo phước trong ngày Pháp Bảo.

Hạt Cát dịch


 

Bangkok Post, Feb 13, 2008.  Trường Đại Học Kinh Doanh Thương Mại Thái Lan đã thực hiện một cuộc thăm dò phản ứng của dân chúng Thái về ngày lễ hội Rằm tháng Giêng, ngày Pháp Bảo trong Phật giáo và  được biết kết quả là gần hai phần ba những người được phỏng vấn đáp rằng họ sẽ tích cực tạo phước tại các ngôi chùa Phật Giáo.

Trong khi con số người sẵn sàng tạo phước cao hơn năm trước, chi phí cho dịp lễ hội này vẫn được dự kiến là ít hơn hai phần ba con số dự trù trong dịp dâng cúng một tuần lễ sau trong lễ hội Makha Bucha, ngày Pháp Bảo nhằm vào ngày trăng tròn tháng Giêng,.

 Ước tính vào khoảng 3.64 tỷ đồng baht tức vào khoảng 113 triệu Mỹ Kim sẽ được người dân chi ra trong việc tạo phước,  gia tăng khoảng 15 % tính trên năm 2007. Ngày Pháp Bảo năm nay rơi vào đúng một tuần sau ngày lễ Valentine, ngày 21 tháng 02, 2008.

Ngày Pháp Bảo hay Rằng Tháng Giêng hay Đại Hội Thánh Tăng là một lễ hội quan trọng, đánh dấu thời điểm khi Đức Phật còn tại thế, 1250 vị thánh tăng đã tự động tụ hội về thăm viếng Đức Phật mà không có một sự ước hẹn nào.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1753_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 14-02-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang