Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tu sĩ Phật Giáo tụng kinh cầu nguyện hòa bình tại Bồ Đề Đạo Tràng

Hạt Cát dịch


 

ANI     Wednesday 13th February, 2008    

 Bodh Gaya, Feb.13 : Hàng ngàn tu sĩ Phật Giáo và tín chúng, rất nhiều người từ nước ngoài đến, đang tham dgia một chiến dịch 10 ngày tụng kinh cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Được Hiệp Hội Đại Bồ Đề tại Ấn Độ tổ chức, lễ hội kéo dài hơn một tuần lễ được sự tham dự của chư Tăng Phật giáo từ Tích Lan, Bangladesh, Miến Điện, Cam Bốt, Lào và Thái Lan.

Chư Tăng sẽ tụng  "Kinh Tạng" dưới cội cây Bồ Đề  nổi tiếng, nơi Đức Phật thành đạo.

Có bảy quốc gia Phật Giáo Theravada tại Á Châu gồm có Thái Lan, Tích Lan, Cam Bốt, Miến Điện, Lào và Bangladesh. Những quốc gia này tụ họp nhau mỗi năm để chúc mừng và truyền bá giáo lý Phật Giáo" Bhante  P. Sivli Thero, một giới chức của Hiệp Hội Đại Bồ Đề Ấn Độ nói như trên"

Khoác tăng y màu cam sậm của Phật Giáo Nguyên Thủy, chư Tăng Ni đã tham gia lễ hội hôm thứ Ba xuyên qua những con đường của thành phố Bodh Gaya. Một số nhạc cụ truyền thống đã được sử dụng trong lễ hội.

Chư Tăng sau đó đã tụ tập về ngôi chùa Đại Giác để cử hành nghi thức tụng niệm. Họ cũng đã tụng Tam Tạng Thánh Điển, bằng tiếng Pali.

Major Bunnag,, Viện trưởng danh dự  Đại Học Dhamma Society Thái Lan nói " Năm trước, công chúa Galyani Thái Lan đã trao tặng  Tam tạng Thánh Điển phiên bản La Mã hóa gồm 40 quyển cho Hiệp Hội Đại Bồ Đề Ấn Độ, là tổ chức đầu tiên tại Ấn Độ nhận được tặng phẩm này của hoàng gia Thái".

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1752_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 14-02-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang