Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hoa Kỳ: Thêm nhiều nhóm hành Thiền Phật Giáo

Hạt Cát dịch


 

By ANGEL N. ROSS, Mansfield News Journal, Jan 26, 2008

MANSFIELD, OH (USA) --Michael Minock, sáng lập viên Trung Tâm Thiền Tập Mansfield, đang hướng về những Phật tử Thiền tông khác, những ai mong muốn thực tập hành thiền với anh.

" Tôi sẵn sàng hỗ trợ cho những ai muốn thực hành Phật pháp", Minock nói.

Trung Tâm Thiền Tập Manfield hiện đang nằm trong phòng khách nhà trọ của anh trên đường Lexington- cho đến khi anh có thể đổi qua một tòa nhà riêng hay một phòng trọ to hơn. Anh đã bắt đầu hướng về các vùng  Phật tử khác vào năm 1996 bởi vì anh đã rất cô đơn, không có ai thực tập với anh.

"Tôi được nuôi lớn trong môi trường Ki Tô Giáo và tôi đã quyết định từ lâu rằng tôi đã không hài lòng với niềm tin mà tôi được nuôi lớn với" Anh nói "Trong  nhiều năm, tôi đã tìm kiếm chung quanh qua rất nhiều tôn giáo. Có lẽ Thiền là một hình thức của tôn giáo gần gũi với mặt đất nhất, và tôi đã nhận ra được điều đó"

Minock, 57, nói rằng pháp hành chính của Phật Giáo thiền tông - một hệ phái đặc biệt của Phật Giáo - là tọa thiền. Năm 2006, Minock đã quy y và thệ nguyện thọ trì ngũ giới tại Chicago, Illinoi.

Minock nói nếu anh ta có thể tụ họp nhiều thành viên hơn nữa thì anh sẽ tổ chức thành một đoàn thể phục vụ cho cộng đồng với sự cung cấp một bữa ăn miễn phí v.v...ông nói "Tôi cũng mong muốn được làm việc với các nhà thờ trong vùng.

Có một vài ngôi chùa và một số cư dân Phật tử tại Cleveland và Columbus, tuy nhiên chỉ có một số ít  hành giả trong khu vực này.

Những lợi lạc của việc trở thành một Thiền giả là, Minock nói, là trở nên nhiều chánh niệm hơn, trở nên nhiều từ bi hơn, nhìn sự vật sâu sắc hơn và cải thiện sức khỏe.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1747_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 27-01-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang