Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tích Lan: Phật Giáo Singapore bảo trợ thành lập trường mẫu giáo

Hạt Cát dịch


 

Tích  Lan-Friday, 25 January 2008-  Dưới sự bảo trợ của Phật Giáo Hoa Kiều Singapore, Sư Cả  ngôi chùa Phật Giáo Tân Gia Ba, Sư Yatamagala Sumanasara Thera, đã thành lập một cơ sở mẫu giáo có tên là “Siduhath” tại Makumbura, Kottawa, Sư Sumanasara nói như trên.

Mục đích chính của cơ sở mẫu giáo này là giáo dục cho các em bé thuộc những gia đình lợi tức thấp dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của các nhà giáo chuyên nghiệp trong cả hai thứ ngôn Sinhala và Anh Ngữ

Giám Đốc Bệnh Viện Ung Thư, Dr. Kanishka Karunarathne là vị thượng khách trong buổi lễ khai mạc và chư tăng thuộc những  ngôi chùa gần đấy tụng kệ Seth Pirith

Sau đó là nghi thức ghi danh của các học em. Rất nhiều em bé trong những gia đình lợi tức thấp từ Makumbura, Deepangoda, Malapalla, Puhudelgahawatta đã ghi danh tại trường mẫu giáo Siduhath cho chương trình học vấn đầu đời của các bé.

Sáng lập viên của Ngôi Trường Mẫu Giáo Siduhath, Sư Cả chùa Phật Giáo Singapore, Sư Yatamagala Sumanasara Thera’ nói "Nguồn năng lực chính của một quốc gia là trẻ em. Như chúng có thể là các nhà lãnh đạo tương lai của quốc gia, điều thiết yếu là giáo dục chúng bằng những phương pháp tích cực".

Trường Mẫu Giáo Siduth mở rộng cửa cho những gia đình lợi tức thấp để giáo dục con em của họ bằng hai thứ ngôn ngữ Sinhala hoặc Anh Ngữ. Sư còn nói thêm rằng hội đồng chư tăng đã quyết định thành lập thêm nhiều ngôi trường mẫu giáo tại các địa phương được chọn lựa và sẽ mở thêm một ngôi trường dạy nghề nữa.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1743_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 26-01-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang