Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Miến Điện: Chư tăng kêu gọi đoàn kết và biểu dương lực lượng

Hạt Cát dịch


 

by Htet Aung, The Irrawaddy, January 16, 2008

Bangkok, Thailand -"Năm 2008 phải là năm thay đổi tại Burma", Sư Uttara, thư ký của Tổ Chức Tu Sĩ Miến Điện Thế Giới - International Burmese Monks Organization, viết tắt  IBMO, tại một phiên họp với các  nhóm hoạt động xã hội dân sự tại Trung Tâm Sinh Viên Cơ Đốc ở Bangkok, Thái Lan hôm 15 tháng 01, 2008.

 

Phiên họp, chủ đề "Cuộc Cách Mạng Tăng Lữ: Sự Nghiệp chưa hoàn thành" được chủ toạ bởi hai tu sĩ Miến Điện, chủ tịch tổ chức IBMO, Sư Pannya Vamsa, cư trú tại Penang, Mã Lai, và thư ký tổ chức IBMO, Sư Uttara, lãnh đạo tổ chức Phật Giáo tại Luân Đôn, Tu Viện Sasana Ramsi.

 

Chuyến du hành của hai nhà lãnh đạo đến Thái Lan là một phần trong chiến dịch quốc tế vận động các chính phủ và xã hội dân sự đưa lên vấn đề thay đổi tại Burma.

 

Trong bài phát biểu trên diễn đàn "Làm cách nào để thiết lập hòa bình và an ninh tại Burma", Sư Pannya Vamsa nói " Vấn đề quan trọng nhất là đoàn kết- tất cả mọi người - chư tăng và tín chúng cũng vậy, bất cứ trong hay ngoài nước Burma, trong hiện tình chưa thật sự là đoàn kết. Nếu chúng ta có đoàn kết, chúng ta sẽ vững mạnh"

 

Sư Uttara thúc đẩy cộng đồng Miến Điện tại Thái Lan hãy đoàn kết. "Nếu chúng ta không thể chứng tỏ sức mạnh của chúng ta, những người khác không thể nào giúp chúng ta được", Sư nói "Để nhận được sự yểm trợ và chú ý từ cộng đồng quốc tế, chúng ta phải bắt tay hành động. Chỉ khi nào chúng ta chứng tỏ được sức mạnh của chúng ta thì quốc gia chúng ta mới thấy được sự thay đổi".

 

Hai vị tu sĩ nhấn mạnh đến sự quan trọng của áp lực quốc tế trên chế độ quân phiệt "Chúng tôi có kế  hoạch điều trần trước các quốc hội, các chính phủ và các tổ chức tu sĩ Phật Giáo trên thế giới" Sư Uttara nói như trên và thêm rằng không có dự tính nào về việc gặp gỡ các viên chức chính phủ Thái trong cơ hội này vì tình trạng quân đội tham chính của họ.

Được hỏi về vai trò của tổ chức Tăng Già Quốc Gia "The State Sangha Maha Nayaka- một tổ chức giáo hội Phật Giáo do chính phủ thành lập tại Burma", trong tiến trình chính trị tương lai của quốc gia, Sư Uttara nói với tờ Irrawaddy rằng "Nếu tổ chức Tăng Già Quốc Gia thực sự có quyền hạn thì đã không có một tu sĩ nào bị sát hại trên đường phố, họ không biết họ nên nói gì với chính phủ, bởi vì họ đã không thể quan sát và phân tích hiện tình quốc gia một cách trung thực, họ ích kỷ và bất lực"

Phát động chiến dịch úp bát “patam nikkujjana kamma”, chư tăng từ chối tiếp nhận cúng dường từ chế độ quân phiệt và những người ủng hộ họ, chiến dịch trải rộng bao gồm cả các sứ quán Miến Điện ở nước ngoài, Sư Uttara nói "Hôm lễ Độc Lập -04 tháng 01, 2008, nhân viên toà đại sứ Miến Điện tại Luân Đôn dự tính sắp xếp một buổi để bát cúng dường nhưng chúng tôi từ chối không tiếp nhận".

Cuộc gặp gỡ với các nhóm hoạt động xã hội tại Bangkok được tổ chức vào ngày hôm sau ngày mà hai vị tu sĩ đã đi một vòng Mae Sot quan sát tình trạng những tu sĩ đã lánh nạn đến Thái Lan sau khi chính phủ quân phiệt thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình hôm tháng  Chín năm ngoái.

Sư Pannya Vamsa nói "Có rất nhiều ngôi chùa Miến Điện dọc theo biên giới Thái-Miến, nhưng không ai dám bỏ đi, bởi vì họ sợ nhà cầm quyền Thái Lan và chính phủ Miến Điện".

Hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi dân chúng Thái Lan hãy xem vấn đề Burma không như là vấn đề của môt quốc gia, mà là một  vấn đề thuộc về nhân bản xã hội "Nếu một quốc gia có được nền hoà bình, tất cả các quốc gia lân cận cũng sẽ có hoà bình" Sư Uttara nói như trên và thêm "Đây không phải  chỉ là vấn dề khó khăn của Burma, bạn hãy xem nó như là một vấn đề nhân bản"..  

Tổ chức IBMO- Tu Sĩ Miến Điện Quốc Tế  được thành lập tại Hoa Kỳ hôm 27 tháng Mười, 2007 sau khi những lời kêu gọi bởi chư tăng và tín chúng hãy bảo vệ Phật Giáo tại Burma được phát ra tiếp theo cuộc đàn áp đẫm máu của chế độ trên "Cuộc Cách Mạng Tăng Lữ" hồi tháng Chín.

 Tổ chức này hiện nay dự định thành lập các chi nhánh tại nhiều quốc gia khác để đẩy mạnh các hoạt động của họ "Chúng tôi đã có chi nhánh tại Ấn Độ và Bangladesh", Sư Uttara nói "Cuối cùng, tôi tin tưởng rằng chế độ quân phiệt sẽ phải đàm phán nếu chúng tôi có thể tổ chức các áp lực quốc tế từ bên ngoài quốc gia và đồng thời làm việc trong sự hài hoà  với quần chúng trong nước. Đấy là những điều tại sao chúng tôi cần phải chứng tỏ sự đoàn kết và sự vững mạnh".

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1735_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 18-01-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang