Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hoa Kỳ: Biến đổi phòng chờ đợi thành thiền phòng

Hạt Cát dịch


 

Beaverton, OR , Hoa Kỳ-- January 9, 2008 - Một người phụ nữ cư dân Oregon đang biến đổi các phòng chờ đợi đó đây trong nước Mỹ trở thành các thiền phòng  như là một phần trong cấp độ quốc gia  Don’t Wait—Meditate  thuộc chiến dịch Meditation Challenge.  

Mục đích của chiến dịch  là nhằm giúp đỡ 100,000 người  phát triển thói quen hành thiền, sáng lập viên, phát ngôn viên của tổ chức The Meditation Challenge Lisa Hepner, nói như trên. The Meditation Challenge thách thức mọi người làm cho việc hành thiền như là một thói quen trong đời sống hằng ngày. Bởi vì sự thật là trong khi đa số mọi người nghi ngờ sự lợi lạc của việc hành thiền, hầu hết người ta đã không tập luyện thường xuyên.

"Tôi phát giác ra rằng chướng ngại lớn nhất mà người ta phải đối diện khi triển khai thực hành thiền định thường xuyên chính là thời gian, Hepner nói " Họ nói họ không có đủ thời gian để hành thiền". Đúng vậy, một người Mỹ trung bình  mất từ 45 đến 60 phút cho việc chờ đợi mỗi ngày. Thời gian quý báu là  khi trải qua chờ đợi cho một cuộc hẹn hoặc chờ đợi trong thời gian hạ tải một chương trình hoặc là sắp hàng trong một cửa tiệm hay kẹt xe trên xa lộ.

Chuyện gì xảy ra nếu như thời gian quý báu thường được dùng để chờ đợi đó được sử dụng cho việc hành thiền ? Chiến dịch  Don’t Wait—Meditate ™ khuyến khích người ta biến đổi thời gian chờ đợi thành  thời gian hành thiền.

Và Hepner đang đưa chiến dịch  của cô đến những nơi mà người ta chờ đợi nhiều nhất - Đó là các phòng mạch bác sĩ. Hepner cũng đang kêu gọi các trung tâm y tế công cộng khắp nơi trong nước Mỹ  tham gia chiến dịch  Don't Wait - Meditate quốc gia. Cho đến nay thì đã có hơn 10 trung tâm y  trong nước Mỹ tham gia.Và một số đông dự trù sẽ theo sau.

Các trung tâm y tế tham gia vào chiến dịch sẽ  tiếp nhận một số các tờ bươm bướm (dán nhãn hiệu  và thông tin của trung tâm) giống như một loại tạp chí để  bỏ vào các phòng chờ đợi cùng với các loại tạp chí khác. Hầu hết mọi người trong lúc chờ đợi sẽ đến khu vực lưu trữ sách báo tìm kiếm một thứ gì đó để giết thời gian. Tuy nhiên, tại các trung tâm tham gia chiến dịch, người ta sẽ tìm thấy các tờ bướm với các hướng dẫn để họ có thể áp dụng trong khi hành thiền.

Sau đó người ta sẽ được mời viếng thăm một trang Web và chính thức ghi danh tham gia vào chiến dịch. Một khi đã ghi danh, họ sẽ nhận được một máy phát thanh pod cast miễn phí, giải thích nhiều kỹ thuật hành thiền khác nhau mà họ có thể áp dụng trong khi chờ đợi với một tường trình đặc biệt về những quan niệm sai lầm thông thường về thiền. Họ cũng sẽ có cơ hội tiếp nhận hướng dẫn hành thiền trên thực tế trong 21 ngày tại nhà  để thực sự phát triển thói quen hành thiền.

Nếu cá nhân một người, vào một lúc nào đó, có thể biến đổi thời gian chờ đợi của họ thành thời gian hành thiền, họ sẽ kinh nghiệm kết quả lợi lạc của nó ngay lập tức. Khi bạn có thể biến đổi thời gian chờ đợi của bạn thành thời gian hành thiền, bạn không ngại ngần việc chờ đợi. Mọi người khắp nơi trên địa cầu hãy tận lực biến đổi thời gian chờ đợi thành  thời gian hành thiền.

Mục tiêu giúp đỡ 100,000 người phát triển thói quen hành thiền bằng cách cung cấp các nguồn tài liệu đơn giản, miễn phí hoặc ít tốn kém được khả thi với tất cả mọi người.

Hepner có thể  chỉ dẫn cho người ta bằng cách nào họ có thể phối hợp hành thiền vào trong đời sống hằng ngày một cách dễ dàng , không cần phải cố gắng quá sức. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể vào link dưới đây  http://www.meditationchallenge.com

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1731_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 15-01-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang