Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thái Lan: Nhu liệu mới giúp tìm hiểu ý nghĩa từ vựng Pali trong Kinh Tạng

Hạt Cát dịch


 

The Nation (Thailand), Sunday, December 9, 2007 - Nhu liệu mới giúp tìm hiểu ý nghĩa tiếng Pali từ 200 bài kinh trong Tam tạng Thánh Điển đã được triển khai bởi ba Đại Học Mahachulalongkornrajavidyalaya, Đại Học Phật Giáo Mahamakut Buddhist và Đại Học Mahidol.

Phiên bản điện tử thứ sáu của các bộ Kinh Phật Giáo gọi là BUDSIR VI dành cho máy điện não hệ Windows sẽ khiến cho công việc học hỏi về ngôn ngữ Pali trong tam tạng Thánh Điển sẽ trở nên dễ dàng hơn, Suchai Tangwongsant, người cầm đầu dự án kỹ thuật số hóa Kinh Điển Phật Giáo nói như trên.

"Bạn sẽ tìm được lời giải đáp nhanh chóng từ phiên bản mới, chỉ cần nhập từ Pali và bấm con trỏ", Su Chai nói thêm.

Phiên bản đầu tiên của dự án này đã được triển khai từ năm 1991, nhưng chưa được hoàn thành. Ông nói phiên bản mới nhất có nhiều chức năng để tìm kiếm từ ngữ Pali trong kho dữ liệu bởi vì toán chuyên viên kỹ thuật đã cài thêm dữ liệu từ 200 bài kinh.

Người sử dụng có thể chọn lựa từ tám ngôn ngữ để tra cứu tài liệu, gồm có Sanskrit, Sinhalese, Burmese, Khmer, Lanna, Lao, Anh văn và Thái Lan.

Hơn 20 trang văn bản có thể mở ra cùng lúc và chúng cũng có thể nối kết với nhau. Nếu người dùng muốn biết ý nghĩa của một từ vựng Thái hoặc Anh ngữ, chỉ cần bấm con trỏ vào từ vựng đó và hệ điều hành dữ liệu sẽ tìm kiếm ra định nghĩa từ vựng.

Supachai nói Đại Học Mahidol đã phát hành 2,500 đĩa nhu liệu mới dành cho các trường học Phật giáo.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1727_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 10-01-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang