Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Khóa Phật học ít người tham dự

Như Quang lược dịch


 

The Stateman, Dec. 26, 2007

Kolkata, India -- Sự cố gắng của trường Đại học Calcuta (CU) trong việc khích lệ học sinh ngoại quốc chọn môn Phật học của trường hòan toàn thất bại khi trường không đưa được học trình lên mạng và chỉ có 7 học viên ghi danh.

Năm qua vào dịp sinh nhật thứ 150 của trường Đại học, trường đã giới thiệu khoá Phật học hậu cao đẳng về Phật học trực thuộc phân khoa Pali. Ngoài đại học Pune và đại học Delhi, đại học Calcuta là trung tâm giáo dục duy nhất giảng dạy môn học này. Tuy nhiên trường đã thất bại trong việc ghi danh cho một sinh viên ngoại quốc. Sáu sinh viên rút lui vì không thể xuất trình giấy chứng nhận di trú.

Theo nhân viên trường đại học Calcuta, sau này trường mới phát hiện ra chương trình học không được đưa lên mạng một cách chính xác. Dự định ban đầu của trường là cho phép các học sinh ngoại quốc tải mẩu đơn và nộp qua mạng trực tuyến. Nhưng dự tính này đã bị rơi vào một trang mạng nối kết không thể sử dụng được.

Nội quy của trường đòi hỏi giấy di trú là điều kiện tiên quyết để ghi danh có thể xem như là một trở ngại. Nhiều sinh viên đã xong chương trính tiến sĩ ở các đại học khác nhưng không thể xuất trình giấy chứng nhận di trú do đó họ phải rút tên ra khỏi khóa học.

Để ngăn ngừa trường hợp này có thể tái diễn, CU đã ngưng đòi hỏi giấy chứng nhận di trú và đã tạo mạng liên kết mới. Theo giáo sư Manikuntala Haldar, điều hợp viên của khóa học, học trình bao gồm các ý tuởng và suy tư của Đức Phật và tạo một sự hiểu biết căn bản về lịch sử và triết học Phật giáo cũng như chữ viết, nghệ thuật, và kiến trúc Phật giáo.

Lớp học có 20 chỗ ngồi và các ứng viên bất cứ ngành nào cũng có thể ghi danh. Các ứng viên tại chức cũng có thể tham dự. Lớp học được giảng dạy 2 giờ một ngày, bốn ngày một tuần.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1713_NhuQuang.htm 

 


Vào mạng: 09-01-2008

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang