Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Viện bảo tàng đa năng đầu tiên tại Bihar

Hạt Cát dịch


 

Patna, December 25, 2007- Một người Ấn Độ cư trú tại US, Naveen Kumar Sharma, đang thành lập một viện bảo tàng đa năng tại Nalanda, Trung Tâm Học Thuật Phật Giáo cổ xưa tại Bihar.

Công ty du lịch Prachin Bharat, một công ty có trụ sở ở Bangalore, được điều hành bởi  Sharma , đang thành lập viện bảo tàng với số vốn đầu tư 100 triệu đồng Rupees. Viện bảo tàng được dự trù sẽ khai trương ngày 26 tháng Giêng năm 2008.

Đây có lẽ là một khoản đầu tư chính chức đầu tiên từ một người Ấn Độ cư trú nước ngoài tại Bihar trong vòng hai năm nay. Chính quyền Bihar đang cố gắng thu hút đầu tư ngoại quốc trong các lãnh vực nông nghiệp, y tế, công nghệ thông tin và du lịch.

"Viện bảo tàng đa năng sẽ trình bày di sản Nalanda trong nhiều hình thức hấp dẫn", Sarma nói và thêm rằng viện bảo tàng được thành lập với một đầu tư hợp tác giữa chính phủ và tư nhân.

Viện bảo tàng sẽ được phân ra thành 6 khu vực cung cấp thông tin chi tiết về Nalanda và di sản của nó.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1710_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 26-12-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang