Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tích Lan: Thêm một Đại học Phật giáo sắp được thành lập

Minh Châu dịch


 

Asiantribune.com, Dec 21, 2007

Colombo, Tích Lan -  Một trường đại học sắp được hình thành để cung cấp kiến thức cao học cho các giáo viên trường đạo, Bộ trưởng ngành Phát triễn Kinh doanh và Đẩy mạnh Đầu tư, Dr. Sarath Amunugama, đã tiết lộ trong một buổi họp tại Trường học Quốc tế Hataraliyada T.B. Ilangaratne hôm Chủ Nhật.

 

Buổi họp này được tổ chức để ghi dấu việc phân phát số máy may cho một nhóm phụ nữ để làm việc độc lập dưới Chương trình Jathika Saviya, và sách vở cùng với dụng cụ học đường cho các trường đạo và các trường cho trẻ em dưới tuổi đi học, bởi một chương trình được Tổ chức Amunugama tài trợ.

Dr. Amunugama cho biết trường đại học mới trong dự kiến sẽ tạo cơ hội cho các giáo viên được học thêm các ngôn ngữ và triết học Phật giáo sâu rộng, cùng với sự đào luyện thêm về phương pháp giảng dạy.  Dr. Amunugama nói rằng các giáo viên trường đạo đã cống hiến sự giúp ích vô giá qua việc truyền đạt kiến thức Phật học cho trẻ em và làm tăng tiến kỷ luật, đạo đức và những giá trị tâm linh trong thế hệ trẻ.  Cho nên họ phải được mọi sự hỗ trợ và khuyến khích để gia tăng kiến thức và kỹ năng của họ.

 

Cần phải có kỷ cương trong xã hội nếu một quốc gia đang tiến bước trong phạm vi phát triển sự sáng tạo những ý kiến và quan điểm hay giữa các em,  đồng thời với sự phát triển tài năng và kiến thức từ trước đến nay vẫn là một điều cần thiết.

 

Trường đạo có thể được xem như là một ốc đảo cung cấp tất cả những điều kiện thuận lợi này.  Ngày nay chúng ta có thể nói về một nền lịch sử đáng tự hào vì đã có được sự phát triển đạo đức và tâm linh trong xã hội ngày xưa, song song với tài năng và kiến thức cao.

Dr. Amunugama đã nhắc nhở rằng các giáo viên trường đạo phải được trao cho vải vóc đồng phục và các ngôi trường đạo phải nhận được sách vở miễn phí theo như dự kiến được ông lập ra trong nhiệm kỳ làm Bộ tưởng Tài chánh của ông.

Ông cũng cho biết thêm rằng ngài cố trưởng lão Weliwita Sangharaja, sinh trưởng tại Hataraliyadda, đã có sự cống hiến to lớn đối với việc phục hưng Phật giáo tại Tích Lan và do vậy Hataraliyadda có được một di sản đáng tự hào.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1705_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 26-12-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang