Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Lễ hội của hệ phái Kagyu của Tây Tạng tại Bodhgaya

Minh Châu dịch


 

Ngày 19 tháng 12, 2007

 

Bodhgaya - Lạt Ma Karmapa thứ 17, ngài Ogyen Thrinley Dorje, hôm thứ hai đã chủ trì khóa lễ với nhiều tu sĩ Phật giáo và tín đồ để cầu nguyện cho hòa bình và sự hòa hợp trên thế giới trong ngày khai mạc lễ hội cầu nguyện ‘Kagyu Monlam’ Quốc tế lần thứ 25.

Trên 7,000 Tăng Ni và Phật tử từ khắp nơi trên thế giới đã vân tập tại chùa Mahabodhi ở Bodhgaya để cầu nguyện.  Lễ hội này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1983.

Lễ hội kéo dài tám ngày này nhắm vào việc đề xướng và thiết lập hòa bình, sự hòa hợp và hạnh phúc trên toàn thế giới, đây là một truyền thống được biết rằng đã được hệ phái Kagyu khởi xướng tại Tây Tạng trên 500 năm về trước.  Kagyu là một trong bốn hệ phái lớn trong Phật giáo Tây Tạng.

Sư Dompo Tshering, thư ký của Lạt Ma Karmapa thứ 17 đứng đầu hệ phái Karma Kagyu, cho biết mối ưu tư chính trong lễ hội ‘Kagyu Monlam’ là vấn đề bảo vệ môi sinh.

 

‘Tất cả mọi sinh vật phải được sống trong hòa bình và hòa hợp.  Và trong môi trường sống hiện nay, Guruji (ngài Karmapa) cảm thấy rằng chúng ta nên lưu tâm tối đa vào sự quan trọng của môi trường.  Nó giống như một quả trứng, nếu chúng ta không chăm sóc kỹ, trứng sẽ vỡ và chúng ta sẽ mất tất cả,’ Sư Tshering đã nói như trên.

Ngài Dorje là một trong các đại lạt ma trong hệ thống Phật giáo Tây Tạng, ngài là vị cao tăng duy nhất được cả Bắc Kinh và vị lãnh đạo tâm linh Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma thừa nhận.

 

Sandreia, một tín đồ đến từ Á Căn Đình, đã phát biểu: ‘Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, nhưng tôi thấy có một năng lực rất mạnh.  Chúng ta có thể cảm nhận ước mơ của mọi người về hòa bình và tính chất tâm linh và sự cầu nguyện...Cho nên có nhiều người từ những địa phương khác nhau và với những cảm nhận khác nhau, nhưng cảm nhận quan trọng hơn là sự bình an.’

Những ngày còn lại của lễ hội sẽ có trại y tế miễn phí được lập ra, là một phần trong cuộc lễ đặc biệt này.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1701_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 21-12-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang