Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
 Ấn Độ và Tích Lan cùng hợp tác để phát triển ngành du lịch trên đất Ấn

Minh Châu dịch


 

Ngày 17 tháng 12, 2007

 

New Delhi, Ấn Độ -  Bộ trưởng bộ du lịch Tích Lan - Milinda Moragoda -  hôm thứ hai đã hội kiến với bộ trưởng bộ du lịch và văn hóa Ấn - Ambika Soni - và đã yêu cầu quảng bá các thánh tích tại miền Nam Ấn Độ vì lợi ích của du khách đến từ Tích Lan.  Bà Soni đã đáp lời rằng Ấn Độ đang tiếp tục đẩy mạnh ngành du lịch Phật giáo một cách qui mô và các địa điểm có liên quan đến Phật giáo hiện đang được phát triển, không những tại Uttar Pradesh và Bihar mà còn ở Orissa, Andhra Pradesh và tại vùng Đông Bắc.  Bà cho biết cơ quan chính phủ của bà đã phát triển nhiều khu vực Phật giáo tại những vùng khác nhau trong nước.

 

Tại miền Nam nước Ấn, hai địa điểm đáng chú ý là Andhra Pradesh và Orissa.  Trong khi Andhra Pradesh có những địa điểm như Amaravati và Nagarjuna Konda, Orissa lại có khu Phật giáo cổ Udayagiri-Ratnagiri-Lalitgiri.

Trong khoảng thời gian 40 phút của cuộc hội kiến, cả hai vị bộ trưởng đã bàn thảo về các phương thức để đẩy mạnh và củng cố quan hệ của đôi bên trong lãnh vực du lịch.

 

Bộ trưởng Tích Lan nói rằng Ấn Độ là thị trường rộng lớn của họ và quốc gia của ông đang chú tâm vào ngành du lịch MICE và đang gặt hái thành công với sự hợp tác của các công ty Ấn.

Ông cho biết cũng đang nhắm đến việc đầu tư từ hệ thống khách sạn Ấn Độ tại Tích Lan cho việc xây cất và sáng lập các khách sạn bình dân.

Bà Soni nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ về lịch sử và văn hóa giữa hai quốc gia và nói rằng tổ chức Joint Working Group, thành lập vào năm 2004 với mục đích nêu trên, có thể bàn thảo và thực hiện các phương thức cho việc đẩy mạnh ngành du lịch liên quan đến các đề án giữa hai quốc gia.  Bà đề nghị rằng cuộc họp của nhóm JWG cần phải được triệu tập sớm, tiếp theo sau cuộc hội kiến này.  Bà nói rằng Tích Lan có thể tham gia nhiều hơn nữa vào các hội chợ về du lịch, các trung tâm thương mãi để đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến ngành du lịch giữa hai quốc gia.  Cả hai vị bộ trưởng đều đồng ý triệu tập hội nghị của nhóm JWG giữa hai quốc gia trong một ngày thuận tiện, để thúc đẩy việc hợp tác được nhanh chóng hơn.

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1696_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 18-12-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang