Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tân Đại Học Nalanda sẽ giảng dạy Phật Pháp và nhiệt độ địa cầu

Hạt Cát dịch


 

Tuesday December 18 2007 00:00 IST

ASHWANI TALWAR

NEW DELHI: Để theo kịp thời đại, sinh viên Tân Đại Học Nalanda sẽ được học tập về các đề tài như nhiệt độ địa cầu và quản trị kinh doanh.

Điều đó sẽ được quyết định sau phiên họp thứ nhì vào cuối tuần này của Uỷ Ban Cố Vấn Nalanda- Một uỷ ban được lãnh đạo bởi nhà đoạt giải Nobel  Amartya Sen - tổ chức đang hỗ trợ phục hồi đại học danh tiếng đã từng thu hút những sinh viên xuất sắc nhất từ khắp nơi ở Châu Á và các châu lục khác. Đã có lúc con số học viên  lên đến 10,000. Ngài Huyền Trang đã có thời là một trong con số đó.

Tân Đại Học Nalanda cũng vậy, sẽ được phát triển như là một học viện quốc tế. . Nó đang được hồi sinh qua sự hợp tác của Ấn Độ và các quốc gia Phật Giáo đáng kể. Các nhà lãnh đạo quốc gia bàn thảo về vấn đề này Hội Nghị Thượng Đỉnh  Đông Á tại Tân Gia Ba trong tháng vừa qua, với sự hiện diện của Thủ Tướng Ấn ĐộManhohan Singh.

Người ta hy vọng rằng vào kỳ hội nghị thượng đỉnh năm tới, khung sườn  của đại học quốc tế này sẽ được hoàn thành.

Và sau đó, họ đã dự định ký kết một hợp đồng liên chính phủ với sự đóng góp tài chánh của tất cả mọi người.

Như vào thời điểm hưng thịnh , ngôi đại học - được thành lập gần Patna hiện tại trong thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch  và nằm hoang phế tại Bakhtiyar Khilji trong thế kỷ thứ 12- có thể sẽ chú trọng vào tôn giáo và triết học  nhưng nó bao hàm một hệ thống kiến thức hiện đại rộng rãi.

Như trong phiên họp cuối tuần  tại Tokyo, Uỷ Ban Cố Vấn đã đề nghị rằng Đại Học Nalanda trong biểu tượng mới sẽ có scác lãnh vực chuyên môn như :

Nghiên cứu Phật học, triết học và So Sánh các tôn giáo. Nghiên cứu Lịch Sử, Nghiên cứu Quan Hệ Quốc Tế và Hoà Bình. Quản trị kinh doanh và Nghiên cứu phát triển; Các Ngôn ngữ và văn chương; Nghiên cứu SinhThái và Môi trường.

Uỷ Ban Cố Vấn - với phiên họp đầu tiên tại Tân Gia Ba hồi tháng 7, 2007, sẽ bàn thảo vấn đề tiếp theo là phục hồi Nalanda tại  Trung Quốc - đã đồng ý rằng nó sẽ là "một học viện kinh điển muôn thuở".

Căn cứ theo Bộ Ngoại Giao, đại học sẽ được tổ chức theo khuynh hướng "đưa đến sự hiểu biết về quá khứ trong khi duy trì hiện đại và chú trọng đến sự thích ứng trong tương lai".

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1695_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 18-12-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang