Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ấn Độ: Quốc tế yểm trợ phát triển Bihar

Hạt Cát dịch


 

IANS, Dec 14, 2007

Patna, India -- Ngân Hàng Thế Giới (The World Bank) và Ngân Hàng Phát Triển Á Châu ( The Asian Development Bank) sẽ cho Bihar, một trong những tỉnh bang có nền kinh tế thụt lùi của Ấn Độ, được vay nợ để gấp rút tiến lên trên đoạn đường phát triển, các viên chức cao cấp của tỉnh bang đã nói như trên hôm thứ Sáu.

Ngân Hàng Thế Giới đã đồng ý cho vay món trái khoản 8 tỷ đồng Rupees cho năm 2007- 2008 cho việc phát triển.

Tỉnh bang có nhiều khả năng sẽ nhận được một món trái khoản từ Ngân Hàng Thế Giới nhanh chóng với một lãi suất rất thấp khoảng 2 % cho kế hoạch hoàn trái dài hạn căn cứ theo chính sách phát triển của Ngân Hàng. Phó Thủ Hiến tỉnh bang Bihar, ông Sushil Kumar Modi nói như trên.

Ông Modi nói rằng Ngân Hàng Thế Giới sẽ lấy quyết định trên việc này trong phiên họp của hội đồng quản trị được sắp xếp vào cuối tháng này.

"Toàn bộ thủ tục liên hệ đến món trái khoản đã hoàn tất ", ông nói.

Ngân Hàng Phát Triển Á Châu cũng chấp thuận một món trái khoản 16. 54 tỷ đồng Rupees để xây dựng  9 con đường cao tốc dài 820 km, Bộ Trưởng Bộ Công Chánh, Nand Kishore Yadav nói như trên.

Ông Yadav còn nói thêm rằng  chính quyền tỉnh bang đã thương lượng với Ngân Hàng Phát Triển Á Châu cho một món trái khoản khác để xây dựng một công trình đường cao tốc  khác dài 826 km  trong tỉnh bang.

Ngân Hàng Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản cũng đã dành yểm trợ ngân khoản trị giá 56 tỷ đồng Rupeesđể xây dựng một con đường bốn đường xe hơi dọc theo mạng mạch Phật Giáo tại Bihar.Những con đường này sẽ nối liền các đền tháp Phật Giáo tại Bodh Gaya, Nalanda và Rajgir.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1693_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 17-12-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang