Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
 Nhật Bản: chư Tăng Miến Điện thực hiện chuyến tuần du để biểu lộ tình đoàn kết

Minh Châu dịch


 

 

The Irrawaddy, December 13, 2007

Kyoto, Japan -  Với sự kiện chư Tăng Miến Điện và những người biểu tình bị đàn áp dã man vào tháng 9 đang bi lu mờ dần trên thế giới, các tu sĩ trong tăng đoàn Miến Điện ở nước ngoài đã đẩy mạnh nỗ lực duy trì sự chú ý của thế giới vào tình trạng khủng hoảng đang còn tiếp diễn trên quê hương của họ.

 

Các tu sĩ nổi tiếng của Tổ chức Tăng đoàn Miến Điện thế giới, còn gọi là Sasana Moli, sẽ bắt đầu chuyến tuần du trên khắp  nước Nhật vào ngày thứ Bảy, khởi hành tại Nagoya và kết thúc tại Tokyo ngày 16 tháng 12.   Dẫn đầu nhóm là ngài Pannavamsa, một cao tăng Miến Điện được kính ngưỡng đã xây dựng chùa chiền trên khắp thế giới.  Ngài cũng là chủ nhiệm của tổ chức Sasana Moli, được thành lập tại Los Angeles vào ngày 27 tháng 10 để ‘hợp sức với cộng đồng Phật giáo toàn cầu trong việc che chở và bảo vệ Phật giáo.’

 

Nhóm tu sĩ sẽ kêu gọi chính quyền Miến Điện hãy ‘lập tức chấm dứt mọi hành động thù địch trong sự đàn áp và bắt đầu cuộc cải tổ chính trị thật sự qua các cuộc đàm phán toàn bộ.’

 

Hôm Chủ Nhật,  ngài Pannavamsa và ngài Ashin Sujana, một cao tăng khác trú xứ tại California, đã nói chuyện với một chúng hội khoảng 50 người tại Kyoto, một trung tâm quan trọng của Phật giáo Nhật.  Thính chúng bao gồm số đông thành viên của nhiều hệ phái hoặc tổ chức Phật giáo khác nhau.

 

Phản ứng của cộng đồng Phật giáo Nhật đã tỏ ra mạnh mẽ một cách khác thường về sự đàn áp của chính quyền đối với chư tăng vào cuối tháng 9.  Ngày 28 tháng 9, Liên đoàn Phật giáo Nhật (JBF), đại diện cho hầu hết các hệ phái Phật giáo lớn tại Nhật, đã đưa ra một lời phát biểu, trình bày ‘sự phẫn nộ cũng như rất lấy làm tiếc’ về cách chính quyền Miến Điện giải quyết các cuộc biểu tình bất bạo động.

 

Lời phát biểu này đã ‘gây không ít ngạc nhiên cho những ai biết về tổ chức này, bởi vì rất ít khi JBF đề cập đến các vấn đề mà Tăng đoàn Phật giáo Nhật truyền thống cho rằng có liên quan đến chính trị,’ theo lời của Tetsu Hakoda, người điều hành trang web Japanese-language BurmaInfo.org.

Khi nói chuyện với thính chúng Nhật, ngài Pannavamsa đã tránh đề cập đến cách xử sự của chính quyền Tokyo đối với chính quyền Miến Điện, mà nhiều người theo dõi vấn đề Miến Điện cho rằng quá yếu mềm.

Thông điệp của quý ngài đã được hoan hỷ đón nhận tại Kyoto, nơi mà các thính chúng nêu lên thắc mắc và bày tỏ sự ủng hộ.  Trong số thính chúng có một mục sư Cơ Đốc giáo, đã bày tỏ tình đoàn kết với những người đồng sự Phật giáo của ông, đã cảm thấy cần thiết phải vượt quá vai trò tâm linh của mình để chú tâm vào những vấn đề thế tục.

Ngài Pannavamsa đã biểu lộ sự đồng tình với vị mục sư rằng ‘các tăng lữ, bất luận tín ngưỡng nào, cũng phải quan  tâm đến quần chúng đang cần.’

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1690_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 14-12-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang