Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tích Lan: Các nhà lãnh đạo tôn giáo không chia rẽ

Hạt Cát dịch


 

Wednesday, 12 December 2007

Colombo- "Mặc dù có sự xung đột  trong vòng 25 năm qua, các nhà  lãnh đạo  các tôn giáo của chúng ta thuộc về Phật Giáo, Ấn Giáo, Hồi Giáo và Cơ Đốc Giáo, đã không bị chia rẽ theo các làn ranh tôn giáo và họ đã thực sự làm việc với một tư cách đáng tin cậy, HT Trưởng Lão Kotugoda Dhammawasa , Tổng Thư Ký Giáo Hội hệ phái Amarapura Maha Nikaya ngày hôm qua nói như trên.

Sư đã đọc diễn văn trong một buổi họp báo tại Colombo với sự tham dự của các chức sắc tôn giáo cao cấp từ bảy quốc gia để tạo điều kiện cho quần chúng biết đến Hội Nghị Thượng Đỉnh Các Lãnh Đạo Tôn Giáo Quốc Tế trên nền Hoà Bình tại Tích Lan.

HT nói "Tích Lan phải mang không khí hoà bình hướng  đến phía trước giữa các tôn giáo cho đến khi quốc gia có được một nền hoà bình bền vững cho những xung đột đang xảy ra".

Các lãnh đạo tôn giáo dự trù viếng thăm Jaffna để tham gia  một hội nghị và một cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính trị và dân sự xã hội để mở đường cho việc mang  tới nền hoà bình lâu dài cho quốc gia.

Hội nghị cũng chú trọng đến việc tìm hiểu làm cách nào những bạo động  ngày càng gia tăng của quốc gia cũng như những xung đột, có thể ổn định qua hoà bình có nghĩa là sử dụng thiện chí của các tôn giáo lớn trên thế giới.

Hội nghị được sắp xếp tổ chức vào những ngày  12, 13 tháng 12 này tại Thư Viện  Public Library Auditorium ở Jaffna.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1689_HatCat.htm 

 


Vào mạng: 13-12-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang