Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
 Hoa Kỳ lên án Miến Điện qua bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc

Minh Châu dịch


 

Ngày 13 tháng 12, 2007

 

Washington -  Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush hôm thứ ba đã lên án Miến Điện và dọa rằng sẽ có những biện pháp mạnh khác, sau một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc, cho biết các nhà cầm quyền quân đội đã dùng bạo lực tối đa để đàn áp cuộc nổi dậy do chư Tăng dẫn đầu vào tháng chín, theo tường trình của Reuters.

Tổng thống Bush cho biết ông ‘rất bất bình’ qua bản báo cáo của đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc Paulo Sergio Pinheiro, mô tả chính quyền quân đội Miến Điện đã quấy nhiễu, giam giữ và giết chóc những người chống đối ôn hòa như thế nào.  Ông nói ‘Tôi cực lực lên án những hành động này và thái độ của chính phủ đã chối bỏ không nhìn nhận sự cần thiết cho một cuộc đổi thay thật sự tại Miến Điện.  Ngay trong thời gian ông Pinheiro còn ở tại Miến Điện, chế độ này vẫn tiếp tục bắt bớ và quấy nhiễu chư tăng cũng như các nhà hoạt động cho dân chủ.’

Ông cho biết bản báo cáo đã trình bày tại sao thế giới không thể trở lại quan hệ thông thường với các lãnh đạo quân đội Miến Điện.   Ông nói ‘Tôi kêu gọi các thành viên trong cộng đồng thế giới đồng lên án mạnh mẽ những hành động tàn bạo được kể ra trong bản báo cáo của ông Pinheiro,...Nếu chế độ này tiếp tục phớt lờ những lời kêu gọi một bước chuyển thật sự dân chủ và sự trả lại tự do cho bà Aung San Suu Kyi cũng như các tù nhân chính trị khác, Hoa Kỳ đã chuẩn bị dẫn đầu các nỗ lực của quốc tế để có nhiều biện pháp mạnh hơn đối với chế độ.’

Hạ Viện Hoa Kỳ đã đồng lòng thông qua một đạo luật cứng rắn để áp lực chính quyền quân đội Miến mở rộng tự do.

Đạo luật Block Burmese Jade sẽ cấm nhập cảng hồng ngọc từ Miến Điện vào Hoa Kỳ và ngăn cản đồng tiền của dân chúng Hoa Kỳ từ việc trợ cấp của các công ty Hoa kỳ vào các hoạt động thương mại tại Miến Điện.

Dân biểu Tom Lantos, chủ tịch Uỷ ban Hạ viện về Ngoại giao cho biết ‘Tôi biết ơn sâu xa các đồng sự của tôi từ cả hai phía đã đồng lòng với nhau hôm nay, cùng sát cánh với dân chúng Miến Điện khi họ phải tranh đấu cho tự do,...Phản ứng đê hèn của chính quyền quân phiệt Miến đối với những lời kêu gọi ôn hòa cho nền dân chủ đã cho thế giới thấy được sự phá sản về luân lý của chế độ này.  Đạo luật được lập ra ngày hôm nay sẽ đánh mạnh vào các nhà độc tài quân phiệt ngay đúng chỗ mà nó gây tác hại - ở trong ví của họ"

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1688_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 13-12-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang