Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thủ tướng Ấn tán thưởng việc bảo tồn Đại học Phật giáo Nagarjuna

Minh Châu dịch


 

IST, ngày 03 tháng 12, 2007

 

Sự cân nhắc tinh vi giữa sự phát triễn và bảo tồn di sản văn hóa, trong việc dời Đại học Phật giáo cổ Nagarjuna đến một địa điểm mới tại Andra Pradesh, đã được Thủ tướng Mammohan Singh đặc biệt ca ngợi tại Delhi hôm thứ Hai.

‘Lịch sử, khảo cổ học và văn hóa đều được bảo tồn ở một mức độ tốt đẹp.  Chúng tôi cảm thấy hãnh diện khi dến thăm địa điểm này ngày hôm nay,’ ông đã phát biểu trong lúc khai mạc Hội nghị Quốc tế lần thứ 12 của National Trusts tại Delhi.

Chú thích rằng địa điểm ban đầu ở trong một thung lũng đã bị nhận chìm bởi công trình xây dựng Đập nước Nagarjuna Sagar, ông cho biết với sự yểm trợ từ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc, chính phủ đương thời đã dời những tàn tích từ địa điểm nguyên thuỷ dưới thung lũng lên trên ngọn đồi.

‘Cùng lúc ấy, chúng tôi có thể theo đuổi việc phát triễn bởi công trình xây dựng đập nước này, nó đã góp phần lớn lao vào sự thịnh vượng của các nông dân và dân chúng nói chung,’ ông nói thêm.

Có một nhu cầu để bảo đảm các nổ lực trong việc bảo quản có được những thành phần cho các chương trình tạo công ăn việc làm cho dân địa phương, giáo dục và ý thức, gia tăng điều kiện thuận lợi ở thành phố và nâng cao sự duy trì các khoảng trống qua sự tham gia của công chúng.

Ông nói thêm ‘Các điểm di sản văn hóa như Taj, Humayun’s Tomb hay Qutub Minar, nếu được chăm sóc đúng mức và hợp nhất với kế hoạch của thành phố và quá trình phát triển sẽ có thể tăng tiến điều kiện sống của hàng ngàn cư dân quanh vùng’.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tintuc/no_1672_MinhChau.htm 

 


Vào mạng: 05-12-2007

Trở về thư mục "Tin Tức Phật giáo"

Đầu trang